Benio123o pl Wiki
Advertisement

Gene Kim

Gene Kim

Ujawnienie 18-stu brakujących lat życia Jezusa – Doktor Gene Kim, Napisy PL

Co naprawdę się wydarzyło podczas brakujących lat życia Jezusa? Dam wam wiele fragmentów abyście nie zostali w ten sposób zwiedzeni przez wiele heretyckich rzeczy które widzicie w internecie; więc hindusi, wyznawcy new age i tym podobne a nawet zbawieni chrześcijanie którzy wpadli w gnostyczne herezje.

To co starają się zrobić to wykopują źródła spoza biblii z tego co widzą w internecie, z tego co słyszą od wschodnich tradycji i źródeł o tym co Jezus robił w czasie swoich brakujących lat, i starają się to uczynić interesującym – cóż, jeżeli było by to tak interesujące to biblia wspominała by o tym, ale jak widać Bóg nie uznał to za interesujące.

Dlaczego? Ponieważ tym co sobie uświadomicie jest to że Bóg widział co Jezus robił przez ten cały czas; twierdzą także – liberałowie także starają się to przepchać, chodziłem do biblijnej klasy w Berkeley i próbowali tam przepchać idee że Jezus zapożyczył swoje nauki z Indii i wiele innych nauczań które później rozwinęli gnostycy.

Teraz pokaże wam te durne argumenty odnośnie tego, zobaczcie na Łukasza 2:39, więc podczas życia Jezusa Chrystusa, w czasie jego brakujących lat; powiem wam co robił, więc spójrzmy na to gdy miał 12-ście lat, jest powiedziane że od 12-stego roku życia aż do tego gdy miał 30-ści lat – to jest ta wyrwa brakujących lat.

Zanim Jezus został ochrzczony przez Jana, coś wydarzyło się w tym miejscu, co się tu stało?

„Poszedł do Indii, zapożyczył naukę z jakiś wschodnich pogańskich źródeł, dlatego Jezus był bardzo mądry.”

Dobrze, zobaczmy na Łukasza 2:39, powiem wam co się po tym stało, biblia mówi: A gdy wykonali wszystko według zakonu Pańskiego, wrócili do Galilei, do...Czego?

...miasta swego Nazaretu.

Dobrze, to jest po narodzinach Jezusa, dobrze? Gdzie poszedł? „Podszedł do Indii, poszedł do Egiptu, poszedł do...” niektórzy ludzie mówią że poszedł do Egiptu, potem zaczął rozwijać jakiegoś gnostyczne rzeczy które przyniósł do Indii i tak dalej – ale nie, jest napisane że po tym wszystkim poszedł do Izraela, do Galileli, do jego własnego miasta Nazaretu.

Zobaczcie na werset 40-sty: A dziecię rosło i nabierało sił, było pełne mądrości,... zauważcie że to Nazaret, nie Indie ….i łaska Boża była nad nim.

Nie z Indii, jasne? Nie uprawiał jogi i łaska Boża przyszła na niego, dobra? Nie uprawiał jogi, był cały czas w Nazarecie. Teraz zobacz: wersety 41-50 – to sławna historia tego jak miał 12-ście lat, co wydarzyło się po tym? Werset 51:

I poszedł z nimi, i przyszedł do....Indii ...i przyszedł do Nazaretu, i był im uległy.

Widzicie? Był uległy wobec żydowskiej rodziny, żydowskiej religii, nie wschodniego pogaństwa.

A matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi.

Spójrzcie na to, wszystko to gdzie? Wszystko to miało miejsce w Nazarecie. Następna rzecz, zobaczcie na 4:16, gdy Jezus poszedł do Nazaretu po swoim urodzeniu, po ucieczce do Egiptu, w rzeczywistości żył w Nazarecie i kontynuował życie w Nazarecie, ponieważ zobaczcie na rozdział 4:16:

Więc to było po tym jak został ochrzczony, po tym jak został ochrzczony przemawiał w synagodze, więc to jest czas, daje wam tu oś czasu; więc zobaczcie na Łukasza 4:16:

I przyszedł do...gdzie? Nazaretu, gdzie...co? ...się wychował,

Zobaczcie na to, więc nawet tutaj biblia uznaje po tym jak poszedł do Nazaretu to tam było miejsca w którym się wychowywał cały ten czas. Ale czytajcie dalej, dziwne, zobaczcie na te słownictwo: i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi, i powstał, aby czytać.

Czy przeczytaliście to? Więc miał zwyczaj, to była jego rutyna, to nie była nowość dla Jezusa, to ukazuje że podążał za zwyczajami rodzinnymi, co było normalne w synagogach – czytaj każde słowo w swojej biblii króla Jakuba, to da ci odpowiedź, to był jego zwyczaj, zwyczaj jego rodziny przez cały ten czas.

Nie postępował według zwyczaju Indyjskiego, zauważyliście to? Zwyczaj Nazaretu – to ukazuje że był tam przez cały ten czas. Zobaczcie na Mateusza 2:19, zauważcie że Jezus Chrystus od czasu swoich narodzin; wiemy że było to w Betlejem, prawda?

Więc za jego narodziny posłużyło mało miasto zwane Betlejem. Z Betlejem zauważycie tutaj że przeszli do Egiptu, musieli uciekać do Egiptu, ale nie był to długi czas, gdy zbiegli do Egiptu...

„I wzięli lot aż do Indii” - Nie, poszli do Nazaretu, więc zauważcie tutaj że jest to konsekwentne przez całą biblie: Nazaret, Nazaret, Nazaret. To było miejsce do którego Jezus poszedł, nie studiował pod hinduskimi przywódcami lub ludźmi pogańskich religii.

Poszedł do Nazaretu, ponownie. Zobaczcie na to; w czasie tej osi czasu zanim miał 12-ście lat i między Egiptem, zobaczcie na tę oś czasu pomiędzy nimi, gdzie On był? Był w Nazarecie w tym czasie. Werset 19:

A gdy Herod umarł, oto anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie, mówiąc: Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i idź do ziemi...ziemi Indyjskiej...

Nie - idź do ziemi izraelskiej, ...Werset 21: Izrael. Werset 22: Galilea. Werset 23: Nazaret. On nie poszedł do Indii w trakcie tego czasu.

Dobrze, jeżeli nie poszedł w tym czasie do Indii – zobacz, pokrywamy to od Jego narodzin, nie miał żadnej szansy pójścia do Indii w tym czasie z Betlejem, nie miał żadnej szansy udania się w tym czasie do Indii.

Od lat 12-stu, brakujących lat, był w Nazarecie przez cały ten czas i po tym wszystkim stanowczo nie poszedł do Indii, więc czy w ogóle mógł pójść do Indii? NIE. NIE POSZEDŁ DO INDII, dobrze?

Nieważne co czytasz, teraz, zobacz na Łukasza 2:51-52, gdzie Jezus pobierał nauki? Skąd uczył się Jezus? Zauważcie że nie tylko jego lokacją był Nazaret, jego nauczanie było w Nazarecie – zobaczcie na Łukasza 2:51-52:

'I poszedł z nimi, i przyszedł do Nazaretu, i był im uległy. A matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. 'Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi.

Widzicie to? Cała jego nauka była w Nazarecie, tak przy okazji, Jezus był znany jako prorok skąd? Z Galilei. Wszyscy ci żydzi uznawali że jego nauka jako proroka jest skąd? Z Galileli – tego regionu. Dobrze, jeżeli to nie wystarcza to idźcie do Marka 1:9:

Nie zwracajcie się do ponad kanonicznych źródeł, czy nie powinniście patrzeć na Słowo Boże a nie na ludzkie słowo? Na co patrzysz? „O, ale to bardzo interesujące” - oczywiście że interesujące, ludzie byli by zainteresowani gdybym wstawił film o tym że Jezus był Lukiem Skywalkerem walczącym z Darth Vaderem; to było by bardzo interesujące, tak samo interesujące jak to.

Ale tak samo niedorzeczne jak to – to zmyślona fikcja, zmyślona historia. Zobaczcie na Marka 1:9: dobrze, więc teraz zobaczmy na... „Nie, była szansa, była gdzieś szansa że gdzieś poszedł w którymś miejscu do Indii.”

Nie, zauważcie tutaj że gdy został ochrzczony przez Jana, więc tu jest jego chrzest, wiecie skąd przybył? Z Nazaretu. Zobaczcie na Marka 1:9, to tak jakby pismo chciało się upewnić że ludzie to załapali: I stało się w owe dni, że przyszedł Jezus z...Skąd? Nazaretu Galilejskiego i został ochrzczony przez Jana w Jordanie.

Widzicie? Jezus nie odbył wędrówki do Indii lub ziemi jogińskiej lub jakiejkolwiek, On był w Nazarecie również także zaraz przed chrztem od Jana – Jego całe życie było w Nazarecie, zaraz przed chrztem był w Nazarecie, w tym czasie pomiędzy był w Nazarecie, tutaj oczywiście był w Betlejem.

Dobrze, teraz; tutaj jest następne, jeżeli to już nie wystarczało; to jest najbardziej przekonujący argument, zobaczcie na Jana 3:18, to najbardziej przekonujący argument, wiecie jak możecie to łatwo obalić, nie musicie patrzeć nawet na te wszystkie wersety o Jezusie, wiecie o tym?

Nawet jeżeli biblia nie wspomina skąd Jezus konkretnie przybył, możecie łatwo obalić argument że Jezus uczył się w Indiach, wiecie jak łatwo to obalić? Powodem łatwego obalenia tego jest: dlaczego nauczanie Jezusa jest sprzeczne z hinduizmem, new age i gnostyckimi nauczaniami?

Czy nie jest to łatwe? Więc nie twierdź że chrześcijańska wiedza przybyła z Indii, nie, nie rób tego, lub z hinduizmu, new age – nie, nie dawaj mi tego rodzaju śmieci, dobrze?

Ponieważ dlaczego nauczanie Jezusa przeczy temu co miałby nauczyć się w Indiach? Jana 3:18 i 36, to co hinduizm i new age nauczają; cykl reinkarnacji, nie – Jezus zaprzeczył temu, powiedział „nie”, powiedział że gdy umierasz, co się dzieje?

Zbawienie jest z wiary, przez wiarę, nie przez uczynki. Jedną chwilę, dla nas abyśmy byli zbawieni według nauczania new age i hinduizmu, jest to przez co? Muszę dokonać tych uczynków, dobre życie, dobra karma, i z tego powodu mogę osiągnąć swoje zbawienie w cyklu reinkarnacji...

Jezus temu zaprzeczył, zobacz na Jana 3:18: Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.

Zobacz na werset 36: Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim.

Więc pokazuje ci to że jeżeli nie jesteś zbawiony to automatycznie gniew Boży jest nad tobą, nie ma cyklu reinkarnacji i przebaczenia, gniew piekła jest nad tobą. Nie tylko to, jeżeli wierzysz w wersecie 18-stym to przeszedłeś od śmierci automatycznie do czego? Do życia.

Nie musisz przechodzić przez cykl, automatycznie przechodzisz ze śmierci do żywota, widzicie? To tylko dwa miejsca; niebo i piekło, żadnej reinkarnacji w tym miejscu. Zobaczcie na Łukasza 11:24; opróżnianie umysłu jest głównym motywem i składnikiem new age, hinduizmu i dlaczego wówczas Jezus mówi że jest to demoniczne opętanie?

To ukazuje że Jezus nie jest zgodny z naukami Indii, zobaczcie na Łukasza 11:24: A gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, a gdy nie znajdzie, mówi: Wrócę do domu swego, skąd wyszedłem.

Więc ten duch pozostawia ciało tej osoby, ale gdy powraca do ciała tej osoby widzi ją jako co? Werset 25:

I przyszedłszy, zastaje go wymiecionym i przyozdobionym.

Widzicie? Jest pusty: Wówczas idzie i zabiera z sobą siedem innych duchów, gorszych niż on, i wchodzą, i mieszkają tam. I bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny.

Możecie zobaczyć również na Mateusza 12:43-45 i inne Ewangelie które wspominają pustość, dlaczego? Ponieważ gdy duch opuszcza człowieka, jest zdolny do tego by przynieść ze sobą siedem więcej duchów wywnętrz człowieka, dlaczego? Ponieważ jest więcej miejsca wewnątrz ciała, ponieważ jest puste, to znajdujecie w tym fragmencie.

Nie róbcie tego, nie opróżniajcie, to mówienie „witaj w domu szatanie” - to jest to co robisz, za każdym razem gdy to robisz to mówisz „witaj w domu diable, wejdź do środka legionie”, ostrożnie.

Zobaczmy na Marka 12:29, jeżeli Jezus naprawdę czerpał nauki z Indii to jak mógł wierzyć że nie ma wielu bogów ale jest tylko jeden Bóg którego można wielbić? Jest tylko jeden Bóg. Zobaczcie na Marka 12:29, biblia mówi w Marka 12:29 że nie ma wielu bogów, jest tylko jeden, jeden Bóg-Pan dla uwielbienia.

Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest.

To jedna z pierwszych biblijnych podstawowych zasad które każdy powinien znać. Jak zbawiony chrześcijanin może być zwiedziony przez te niedorzeczne nauczanie w którym nie znasz nawet pierwszej podstawowej zasady biblijnej? Że powinien być tylko jeden Bóg.

Widzicie? Jak Jezus mógł więc uczyć się z Indii? Jana 14:6 i zamknijmy to tutaj; Jana 14:6, więc zauważcie że nie ma w tej mapie Indii wcale, wiecie gdzie były Indie? Indie były cały czas tutaj, i zauważcie że w tej wędrówce do tego miejsca nie ma żadnych związków, żadnych powiązań, żadnych wykresów według których Jezus miałby kiedykolwiek odwiedzić Indie.

Jest to całkowicie oddziela rzecz od tego, Jezus był cały czas tutaj, ostatnią rzeczą jest to; jeżeli kochasz te zasady new age i w zasadzie biali ludzie – przykro mi ale jest to bardzo prawdziwe; biali ludzie są bardzo źli wobec nauczań new age, nauczań religii wschodu.

W rzeczywistości są wyznawcy religii wschodnich którzy oskarżają białych ludzi „nie rozumiecie prawdziwego hinduizmu, prawdziwych nauczań new age” więc biali ludzie widzą to w ten sposób przez koncepcje new age że „jest wiele dróg do nieba” dlatego wszystkie muszą się zjednoczyć jako jedna.

I dlatego ludzie którzy wchodzą w teorie spiskowe popadają w zamieszanie z tym rodzajem nauczań koncepcji new age że wiele tych religii uczy tych samych zasad i tym podobne – nie, Bóg powiedział że nie ma wielu dróg, jest tylko jedna droga.

Jana 14:6: Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

Arogancki bigota” - powie biały liberał który wszedł w new age – gdy oskarżają was o to, po prostu powiedzcie to „ja nie powiedziałem tego, Jezus to powiedział, czy nazwiesz Jego aroganckim bigotom?”

Advertisement