Benio123o pl Wiki
Advertisement

W Objawieniu rozdziale 11-stym zabici w walce przez bestię zostają dwaj składający świadectwo świadkowie, którym są prawdopodobnie Mojżesz i Eliasz lub Henoch i Eliasz, w Jerozolimie. Ich śmierć jest czczona i świętowana przez cały świat, a ich trupy nie pochowane leżą w mieście przez 3 i pół dnia, podczas których patrzeć na nie będzie cały globalny świat, wszystkie języki i plemiona świętując ich śmierć ponieważ dotykali oni ziemię każdym rodzajem plagi gdy chcieli.

A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży, i zabije ich. A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany. I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich trupy przez trzy i pół dnia, i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się, i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi.

- Objawienie Jana 11:7-10

Proroctwo wydarzeń przyszłych został dane Janowi w I wieku po Chrystusie, aż do 20 wieku chrześcijanie nie mieli pojęcia w jaki sposób możliwe będzie widzenie przez całą ziemie dwóch zabitych świadków w jednym miejscu w tym samym czasie, wierzący Biblii chrześcijanie mimo niezrozumienia oraz braku przez wieki jakichkolwiek możliwości wytłumaczenia tego wydarzenia przyjmowali je przez wiarę i zaufanie że taki sposób będzie możliwy, i stał się z nadejściem 20 wieku przez transmisję telewizyjną, współcześnie w wieku 21-wszym nieporównywalnie ulepszoną i rozpowszechnioną.

Wcześniej przez wszystkie poprzednie wieki nikt nie mógł z chrześcijan nawet spodziewać się możliwości powstania współczesnej technologii która dokładnie wypełnia biblijne objawienie, w swoich komentarzach chrześcijanie pisali że przyjmują zaistnienie tej możliwości przez wiarę w obietnice Bożą która stała się w pełni możliwa przy końcu czasów. Biblijne chrześcijaństwo oparte o zaufanie Bogu na podstawie jego spsianego Słowa okazało się utwierdzone.

Advertisement