Benio123o pl Wiki
Advertisement
Upadek Konstantynopola

Upadek Konstantynopola, 1453 Rok

Konstantynopol upadł w 1453 roku zdobyty przez wojska imperium osmańskiego, jego zdobycie zakończyło istnienie cesarstwa wschodnio-rzymskiego Bizancjum, w wyniku jego upadku greckie manuskrypty przechowywane na jego terenie zostały zabrane na zachód Europy gdzie uczeni zachodni uzyskali do nich dostęp, było to wydarzenie pośrednio mające wpływ na rozwój Reformacji protestanckiej.

Upadek Konstantynopola otworzył również drogę imperium osmańskiego do ataku europy z południa co zmuszało rzymsko katolickie władze do konieczności skupienia się na walce z muzułmanami, przez co nie mogli w pełni skupić się na zwalczaniu protestantyzmu co Bóg pośrednio wykorzystał dla umożliwienia jej wzrostu.

Uciekali razem z manuskryptami, Turcy ottomańscy w raz z islamem przejęli kontrole nad wschodem więc uczeni z Bizancjum zaczęli napływać do zachodniej Europy

- Doktor David Brown, kolekcjoner starożytnych manuskryptów

Erazm z Rotterdamu

Erazm z Roterdamu

Ucieczka uczonych bizantyjskich przyczyniła się także do wzrostu znajomości greki której zaczeli oni nauczać na zachodzie takich jak George Hermonymus - pierwszy wykładowca grecki na uniwersytecie Sorbona w Paryżu we Francji którego studentem był wybitny intelektualista rzymsko katolicki wspierający reformacje Erazm z Roterdamu który przyczynił się do wzrostu reformacji przez wydanie pierwszego Nowego Testamentu w greckim oryginale.

Advertisement