FANDOM


Waldensi co jest zaprzeczane przez wielu katolickich historyków , wywodzą się z drugiego wieku , posługiwali się oni wersją Italską . Byli znani jako " Ludzie zdolni " . Umiłowanie pisma przez Waldensów było legędarne tak długo aż zostali wybici . Pierwsze Biblie były przekładami łacińskimi , lecz w 12 wieku jest najsłynniejszy przywódca Piotr Waldo , przetłumaczył Biblie na język ROMAVNT , będący mieszanką języka staroanglieskiego i starofrancuskiego . Jego przekład został jednak odrzucony przez Kościół Rzymski , Papież Alexander I wyrzucił go w raz z jego zwollenikami , a Papież Luciusz III obłożył ich klątwom . Waldensi przez wieki byli prześladowani gdyż byli znienawidzeni przez Rzym . Zawsze ukrywali się oni w Górach , tak zwanej dolinie Waldensów w której Waldensi daleko od miast Europy starali się wieść życie , jednak przybywali oni do miast aby nauczać biblijnej Ewangelli .

" Byli prześladowani , ich pisma były palone i niszczone , ich dobre imie było oczerniane . Lecz prawdziwa historiia kościoła musi odnaleść tę srebrną nić wierzących którzy nigdy nie poddali się Rzymowi . Mieszkali w dolinach piemątu na granicy północnych włoch i południowej Francji , nazywano ich Waldensami , Albigensami , Kararami , Donatystami . "

- Doktor Jack Moorman

Mottem Waldensów było " LUX LUCET IN TENEBRIS " co oznacza " Światło świeci w ciemności " , światłem które było słowem bożym .

Historyk Joseph Milnner powiedział o nich :

" Waldensi są łącznikiem pomiędzy wczesnymi chrześcijanami a reformatorami , stanowiący najlepszy dowód jaki kiedykolwiek miał miejsce na fakt , że uznanie zbawienia jedynie poprzez łaskę Chrystusa , objawia się w życiu mocą ducha świętego . Od czasów Apostolskich do dnia dzisiejszego jest to nauka naznaczona przez krzyż i różniąca się od całej tej religli form czy wygodnictwa lub też ludzkich wymysłów określonych mianem chrześcijąńskiej ale domagającej się ducha Chrystusowego . "

- Joseph Milnner , Historia Kościoła

Historyk J.A. Wylie napisał o Waldensach :

" Nie była królestwa w południowej i środkowej Europie , do którego nie dotarli by i nie pozostawili śladów swego pobytu , oraz swoich uczniów . "

- J.A. Wylie History of Protestism

Teodor Beza nazywał Waldensów :

" Nasieniem prymitywnego i czystego kościoła , który nigdy nie przyjął Papieskich przesądów i z tego powodu był stale nękany przez biskupów i inkwizytorów , dlatego ich trwanie jest ewidentnym cudem . "

- " A brief Sketh of the Walndens : by Robert Weeb

Heinrich Bullinger w roku 1530 powiedział :

" W całym świecie Waldensi podtrzymują swoje wyznanie Ewangelii Chrystusowej , w wielu ich pismach a także poprzez nieustanne głoszenie oskarżali Papieża jako prawdizwego Antychrysta , przepowiedzianego przez Apostoła Jana . Stale i otwarcie dawali świadectwo swojej wiary poprzez chwalebne męczeństwo i czynią to aż do dziś . "

- Ibid , Webb , same as before

Waldensi przez cały czas swojego istnienia byli prześladowani i uciskani , jednak najsłynniejsze masowe morderstwo na Waldensach miało miejsce w roku 1655 , kiedy to armia księcia Sawoj - Kolejnego papieskiego sługi , została posłana z misją wytępienia Waldensów poprzez ich zamordowanie raz na zawsze .

Waldensą udało się odeprzeć pierwszy atak , lecz potem katolicy przekonali Waldensów żeby przyjeli do siebie inną armie która będzie ich chronić . Niestety Waldensi w to uwierzyli i gdy oddziały Watykanu znalazły się już w śród nich , dokonały straszliwej masakry , znanej w histori jako " Masakra Piemądzka " , uwiecznionej przez Anglielskiego poete Jhona Miltona w wierszu ku pamięciu pomorodwanych Waldensów .

Napisał on słynny Sonet pod tytułem " Na wieść o rzeźi w Piedmącie " . Oto kilka słynnych wersetów :

" Pomścij panie tywch świętych których krew rumeni śnieg skalistego zbocza w porannym chłodzie , tych co myli już twarze w twojej prawdy wodzie , gdy nasi ojce czczili bałwany z kamienia "

Waldensi którzy przeżyli odwołali się do Oliwera  Cromwella , ówczesnego Lorda , protektora Anglii . Cromwell przeprowadził skuteczne negocjacje z Francuskim kardynałem Mazare , dzięki czemu prześladowania ustały .

Naoczny świadek Masakry - Pastor Waldensów Jhon Leżie który wcześniej prubował ostrzec współbraci by nie przyjmowali oferty z strony Rzymu która skończyła się tragedią , po tej rzeźi uciekł i usługiwał tym którzy przeżyli i byli w stanie szoku . Napisał o tym :

" Pisze atramętem zmieszanym ze łzami o tych uczynkach ciemności , wartych samego księcia ciemności . "

Widział na własne oczy okrucieństwa katolików wobec biblijnych chrześcijan .

Innym razem Waldensi w 1488 roku , zostali zamordowani gdy inkiwzytorzy spalili Waldensów w Jaskini , zgineło wtedy około 3000 Waldensów , mężczyzn , kobiet i dzieci od ognia i dymu rozpalonego przy wejściu .

W 1545 Roku , Katolicki Władca Francji Franciszek I , dał zgodę na wymordowanie 3000 Waldensów w regionie Luberon w Prowansji . Zaś w 1561 roku Waldensi byli regularnie zabijani w Kalbarii we Włoszech oraz sprzedawani jako niewolnicy Mamurom .

Od 17 do 18 wieku przez potężne represje ze strony katolickich państw , przymusowej rekatolizacji czyli przymusowym nawracaniu innowieców na katolicyzm oraz manifestowanej do Waldensów Nienawiści i prześladowań , Waldensi zaczynali zmierzać ku całkowitemu ubustwu i biedocie , co zostało powstrzymane a Waldensi wyrwatowani przez pomoc finansową państw Protestanckich które pomogły Waldensą przetrwać .


Krucjata przeciwko Waldensom Edytuj

W 15 Wieku , Papież Innocenty XVIII , obiecał w swojej bulli odpust grzechów wszystkim , którzy wezmą udział w krucjacie przeciwko Waldensą . Waldensi żyli w trudno dostepnych alpeiskich dolinach zapewniających im bezpieczeństwo w kultywowaniu Biblijnego chrześcijaństwa przy odrzuceniu Papieża .  Gdy Papież wysłał armiee przeciwko nim , było jasne że jest to koniec Waldensów , szczególnie wtedy gdy Papieski sługa - Król Francj , oddał do dyspozycji krucjaty kilkanaście tysięcy żołnierzy mających zabić Waldensów .

Ostatecznie Waldensów zaatakowały jednocześnie dwie armiie , jedna od połódnia , druga od północy . Oby dwie armiie miały się spotkać w dolinie Angronia w celu zniszczenia głównej siedziby wladz waldensów ulokowanej na skalnej twierdzy " Pradeltor " .

Pierwsza Armia ruszyła ku dolinie Luas , gdzie zamordowała ponad 3000 osób i zagrabiono ich majątki . W tym samym czasie drugą armiie prowadził Legat Papieski Kataneo . Na przeciwko jego armii Waldensi wysłali starszych delegatów - Jana Kampfa i Jana Desiderio którzy zwrócili się do Papieskiego Legata by ten nie potępiał ich bez wysłuchania ponieważ są chrześcijanami i praworządnymi lojalnymi poddanymi a ich pastorzy w razie wątpliwości są w stanie wykazać publicznie poprawność swoich doktryn na podstawie słowa Bożego . 

Po czym dodali że jeżeli nie odstąpi , armiia którą Legat Papieski prowadzi , nie zda się na nic .

Kataneo był przekonany że źle uzbrojeni pasterze nie są w stanie obronić się przed regularnym w pełni uzbrojonym wojskiem , więc podzielił armie na kilka części aby w dordze do doliny Argornia , spustoszyć i ograbić wszystkie Waldenskie osady .

Oddział który ruszył ku dolinie Prime , rzucił się w dół na Waldensów , jednak bez spodziewanego chaosu i paniku w śród waldensów , napotkali opór . Broniący rodzin i dobytku pasterze , ostatecznie oddział Papieski poniusł w dolinie trudną porazkę , zostając pokonany przez nie potrafiąych walczyć Pasterzy . Liczący 700 ludzi oddział został doszczętnie pokonany , 1 z niedobitków armii papieskiej ukrył się w przerażeniu w szczelinie skalnej , gdy poparu dniach wycięczony wyszedł z szczeliny , został opatrzony przez Waldensów którzy się nim zajeli i darowali mu życie , odsyłając go do legata Papieskiego i prosząc by ten zaprzestał atakowania ich . 

Główne oddziały Legata Papieskiego parły do centrum władz Waldensów - Twierdzy " Pradeltor " w dolinie Argornia . Sama dolina wcina się w około 20 km w głąb Alp , to tam znajdował się naturalny Bastion Waldensów . 

Waldensi śpiewając psalmy spakowali cały dobytek , dzieci i starców na wozy i uciekali do Pladertor by uniknąć ostatecznego Waldensowego rozwiązania z rąk Papieskiej Krucjaty . Do tego czasu Armia Legata Papieskiego wkroczyła juz do doliny Argoni w pobliże miasta Latorie , nie napotykając żadnego oporu .

Waldeńscy " żołnierze " mieli za broń proste łuki a za pancerz kawałki skóry lub kory , gdy na ich straże spadł deszcz strzał zawodowych łuczników armii papieskiej , ich pierwsza linia obrony załamała się . Ci waldensi którzy stali za nimi padli na kolana i zaczeli prosić Boga o ratunek .

Krzyki Waldensów usłyszał dowódca Papieskiego Wojska Czarny Mondo , w odpowiedzi na modlitwy podniusł szułbice by zachęcić swoich żołnierzy do riposty na Waldensów w postaci obelg . Jego plan się jednak nie powiódł ponieważ Waldensi wysłali strzałe w jego kierunku która trafiła go w głowę . Śmierć dowódy przeraził żołnierzy armii Papieskiej którzy przystąpili do odwrotu w dół górskich stoków , gdzie byli ścigani przez Waldensów .

Papieski Legat zebrał w kilka dni kolejną Armie i znów zaatakował Doline Argonia . Wtargnoł do żyznej doliny gdzie Waldensi uprawiali pola , jednak nie było na niej nikogo , na swojej drodze do twierdzy Pladertor zastał potężną Barykade . Jedynym przejściem do twierdzy było wąskie przejście nad przepaścią gdzie obok siebie jednocześnie mogło iść dwóch żołnierzy , Papieski Legat nakazał żołnierzą ruszyć tą drogą ku Pradeltor .

Ostatni Opór Waldensów zgromadzony na Pladeltor nie miał żadnej możliwości ucieczki , dlatego było pewne dla armii Papieskiej że zwycięstwo jest nieuniknione .

W tym samym czasie Waldensi modlili się o pomoc do Boga na którą nic nie wskazywało . W końcu pojawiła się chmura która zstąpiła na przesmyk którym podążała Papieska Armia , która całokowicie pozbawiła ich orientacji w otoczeniu , ponieważ nic nie było przez nią widać przed sobą ani za sobą .

W tym momencie wszystkie siły Waldensów zaatakowały od przodku i od tyłu armiie Papieską , pokonując ją . Papiescy żołnierze w więkrzości sami strącali się w przepaść . Z 18.000 żołnierzy którym towarzyszyło drugie tyle Wagabundów , czyli katolikich rzeźimierzków chcących dorobić się na orgabionych wsiach , wszyscy zostali rozbici .


" Przeprosiny " Waldensów , Próba wciągnięcia do Ekumenizmu Edytuj

22 Czerwca , 2015 roku , Papież Franciszek odwiedził protestancką świątynie Waldensów w Turynie by prosić Waldensów o przebaczenie za " prześladowania i nieludzkie czyny " ze strony Kościoła Katolickiego w celu włączenia ich do Ekumenizmu .

" "Ze strony Kościoła katolickiego proszę was o przebaczenie postaw i zachowań niechrześcijańskich, a nawet nieludzkich, jakie w dziejach zajmowaliśmy wobec was. W imię Pana Jezusa Chrystusa, przebaczcie nam!" "

- Papież Franciszek w Turynie podczas spotkania z przedstawicielami Kościoła Waldensów

Jednak Waldensi niespodziewanie i wyjątkowo oparli się Ekumenizmowi i odmówili przebaczenia za czyny Kościoła Katolickiego w odpowiedzi do Papieża Franciszka synod waldensów w liście wystosowanym 25 sierpnia odpowiedział :

" Synod ewangelickiego Kościoła waldensów przyjmuje z głębokim szacunkiem i nie bez wzruszenia prośbę o przebaczenie skierowaną przez Jego Świątobliwość w imieniu swego Kościoła za to, co określił mianem 'postaw niechrześcijańskich, a nawet nieludzkich' okazanych w przeszłości wobec naszych matek i ojców (...) Ta nowa sytuacja nie upoważnia nas do tego, by zastąpić tych, którzy zapłacili krwią i innym cierpieniem za swoje świadectwo wiary ewangelicznej i przebaczyć w ich imieniu. "