Benio123o pl Wiki
Advertisement

Aby pokonać grzech należy polegać na Duchu Świętym i mieć świaodmość włansnej cielesnej niezdolności do zywcięstwa, przez tą świadomość pozwolić Duchowi Świętemu na odniesienie zywcięstwa za człowieka wzrastając w Duchu Świętym przez to wzmacnia duchowo człowieka; modlitwie, czytanie Słowa Bożego, które pozwolą wzrastać człowiekowi w duchu by pokonał ciało i wpływ diabła, nie można pomijać modlitwy i czytania codzinnego słów Bożych ani żadnej innej duchowej aktywności.

Trzy_klucze_zwycięstwa_nad_grzechem_-_Doktor_Gene_Kim,_Napisy_PL-0

Trzy klucze zwycięstwa nad grzechem - Doktor Gene Kim, Napisy PL-0

Czemu_wciąż_jesteś_uzależniony_od_grzechu_-_Doktor_Gene_Kim,_Napisy_PL

Czemu wciąż jesteś uzależniony od grzechu - Doktor Gene Kim, Napisy PL

Advertisement