Benio123o pl Wiki
Advertisement

Baptyzm, Mesjanizm Żydowski, biblijne ewangeliczne chrześcijaństwo[]

Wieczerza Pańska jest pamiątką, wspomnieniem ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Odrzucenie Transsubstancjacji; Chrystus nie jest fizycznie chlebem i winem w raz ze swoją boskością, chleb i wino są symbolem ciała i krwi Chrystusa wydawanej na krzyżu. Każdy spożywa chleb i wino. Sam obrządek nie zbawia sam z siebie, nowo narodzeni chrześcijanie będą dobrowolnie w nim uczestniczyć.


Kościół Augsburski, Luteranizm[]

Wyznanie Augsburskie, 1530 rok

Naucza się wśród nas że prawdziwe ciało i krew Chrystusa prawdziwie są obecne w Wieczerzy naszego Pana pod postacią chleba i wina i są rozdawane i przyjmowane. Przeciwna doktryna jest zatem odrzucona.

- Wyznanie Augsburskie, Artykuł 10, 1530 rok, Filip Melanchton

Wieczerza Pańska jest Sakramentem Wieczerzy Pańskiej, Konsubstancjacja zamiast Transsubstancjacji; chleb i wino nie zmieniają się substancjalnie, Chrystus ze swoim ciałem "jednoczy się" z chlebem i winem, są one "łącznikami" między nimi a Chrystusem, w ten sposób ciało Chrystusa jest pod postacią chleba i wina, ale nie jest samym chlebem i winem. Prawdziwe ciało Chrystusa jest więc spożywane bez zmiany samego chleba i wina chodź chleb i wino łączą spożywających z prawdziwym ciałem Chrystusa.

Każdy spożywa chleb i wino. Sam obrządek nie zbawia sam z siebie chodź obrządek przywodzi do zbawienia jako "ofiara dziękczynna", nowo narodzeni chrześcijanie będą dobrowolnie w nim uczestniczyć.

I że nie należy udzielać jej (Wieczerzy) tylko pod jedną postacią. Nie potrzeba nam bowiem owej pozornej mądrości (doxosophia), która by nas pouczała, że pod jedną postacią udzielone zostaje tyle samo, co i pod obiema, jak nauczają scholastycy i Sobór Konstancjański. Chociaż bowiem przypadkowo mogłoby być prawdą, że pod jedną postacią udzielone zostaje tyle samo, co pod obiema, to jednak udzielanie jej pod jedną postacią nie jest wypełnieniem całego zarządzenia i ustanowienia, dokonanego przez Chrystusa, przez Niego przekazanego i poleconego. Szczególnie zaś potępiamy i odłączamy od siebie w imieniu Pana wszystkich, którzy nie tylko pomijają udzielanie pod dwiema postaciami, lecz także w sposób tyrański mu przeszkadzają, potępiają je i oczerniają jako herezję, a w ten sposób siebie samych wynoszą ponad Chrystusa Pana i Boga naszego i przeciwstawiają mu się, i siebie wyżej od Chrystusa stawiają

- Marcin Luter, Artykuły Szmalkaldzkie, III, 5

Luterańska Konsubstancjacja jest nieuznawana przez Kościół Rzymsko Katolicki, uznawana jest natomiast i zbieżna z prawosławnymi kościołami, z Konsubstancjacją zgadzają się przedchalcedoński Kościół Ormiański a także Ormiański Kościół Ewangelicki powstały w 1846 roku. Luteranizm i Prawosławie podpisali wspólną deklarację o Eucharystii.

Ormiański Patriarcha Konstanopola Mesrob II

Utrzymujemy, że chleb i wino nie zmieniają się substancjalnie, jednak nasz Pan jest w nich obecny. Kwestię komunii rozumiemy tak samo

- Ormiański patriarcha Konstantynopola Mesrob II

Pokłosiem konferencji jest Wspólna Deklaracja na temat: „Misterium (Tajemnica) Kościoła: Komunia Święta w życiu Kościoła”. Zgodnie z tezami tejże Deklaracji „prawosławni i luteranie wyznają, że ciało i krew Chrystusa jednoczą się z chlebem i winem, aby były przyjmowane przez komunikantów, co łączy ich z Chrystusem i z sobą nawzajem”.

- Luterańsko-prawosławna deklaracja o Eucharystii, Luteranie.pl

Kościoły Reformowane, Kalwinizm[]

Ewangeliczne kościoły kalwińskie i tradycji Zwingliańskiej posiadają zbieżne stanowisko wobec wieczerzy jak ogólne ewangeliczne chrześcijaństwo; Wieczerza Pańska jest pamiątką, wspomnieniem ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Odrzucenie Transsubstancjacji; Chrystus nie jest fizycznie chlebem i winem w raz ze swoją boskością, chleb i wino są symbolem ciała i krwi Chrystusa wydawanej na krzyżu. Każdy spożywa chleb i wino. Sam obrządek nie zbawia sam z siebie, nowo narodzeni chrześcijanie będą dobrowolnie w nim uczestniczyć.

Każdy spożywa chleb i wino. Sam obrządek nie zbawia sam z siebie, nowo narodzeni chrześcijanie będą dobrowolnie w nim uczestniczyć.

Tradycyjne kościoły reformowane uznają że wspomnieniem ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Odrzucenie Transsubstancjacji; chleb i wino są symboliczne same w sobie, ale uznają że sam Chrystus jest obecny wśród spożywających wieczerzę w szczególny duchowy sposób niż poza wieczerzą.

Każdy spożywa chleb i wino. Sam obrządek nie zbawia sam z siebie, nowo narodzeni chrześcijanie będą dobrowolnie w nim uczestniczyć.

Advertisement