Benio123o pl Wiki
Advertisement

Doktor Ralph Yankee Arnold


Teraz zrozumcie to , było kilku którzy nauczali , że musisz przestrzegać prawa w celu uzyskania zbawienia .

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.

- Efezjan 2:8-9

Dzisiaj ludzie mogą nie używać słowa prawo . Oni po prostu używają " dobrych uczynków ". Musisz robić dobre uczynki w celu bycia zbawionym lub możesz być zbawiony z łaski , ale... jesteś wciąż zbawiany bądź zachowujesz zbawienie przez swoje uczynki , to jest to to samo nauczanie .

A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską.

- Rzymian 11:6

Albo Chrystus zbawia cię na zawsze , albo nie zbawia cię w ogóle - Wieczne Bezpieczeństwo to Ewangelia . Znaczy że jesteś wiecznie bezpieczny . Jeżeli nie jesteś wiecznie bezpieczny , nie możesz być bezpieczny .

To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.

- 1 Jana 5:13

To dlatego każdy kto myśli że może stracić zbawienie - oni nie posiadają bezpieczeństwa w ogóle , ponieważ nie będą wiedzieli i nie mogą wiedzieć , w którym momencie w czasie , stracili swoje zbawienie .

Nie możesz dojrzewać w Panu i wzrastać by być silnym chrześcijaninem , jeżeli nie jesteś pewny swojego fundamentu .

To Proste wierzyć w wieczne bezpieczeństwo , jeżeli wierzysz , że zbawienie jest z Łaski .

Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego

- Tytusa 3:5

Jeżeli wierzysz że to jest Dar , nie będziesz miał problemu , wierzyć że On może zbawić cię na zawsze .

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota.

- Jana 5:24

Ale jeśli naprawdę nie wierzysz że to Dar ... naprawdę nie wierzysz że jest za darmo , naprawdę nie wierzysz że On daje ci to na zawsze .

Nie , nie możesz wierzyć w wieczne bezpieczeństwo .

Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

- Rzymian 6:23

Ponieważ będziesz wierzyć że wciąż będziesz musiał zrobić " coś " i to " coś " jest tym co będzie powstrzymywać cię od prawdziwego zaufania Jezusowi Chrystusowi by wzioł cię do nieba kiedykolwiek umrzesz .

I on mówi : " Wyszli z pośród nas lecz nie byli z nas "

Widzisz , skąd wiesz kiedy ktoś jest z ciebie , kiedy wierzy on w 100 % w wieczne bezpieczeństwo . Więc możesz mówić jak Wspaniały Bóg jest , że Chrystus umarł na krzyżu płacąc za grzech .

Możesz mówić wiele tych wspaniałych rzeczy , że wraca powtórnie , oni wierzą w pochwycenie , oni wierzą w te wszystkie rzeczy .

Ale oni nie wierzą w Wieczne Bezpieczeństwo .

Kiedy nie wierzysz w Wieczne Bezpieczeństwo - nie wierzysz Biblii .

Tłumaczenie - Bar Tholomai

Napisy - Beniamin Zabój

Advertisement