Benio123o pl Wiki
Advertisement
Katechizm Kościoła Katolickiego Paragraf 966

Katechizm Kościoła Katolickiego Paragraf 966

Wniebowzięcie Maryi jest szczególnym uczestniczeniem w Zmartwychwstaniu Jej Syna i uprzedzeniem zmartwychwstania innych chrześcijan: "W narodzeniu Syna zachowałaś dziewictwo, w zaśnięciu nie opuściłaś świata, o Matko Boża: połączyłaś się ze źródłem życia, Ty, która poczęłaś Boga Żywego, a przez swoje modlitwy uwalniasz nas od śmierci"

- Katechizm Kościoła Katolickiego

Maria, ziemska cielesna matka Jezusa Chrystusa nie była wieczną dziewicą sprzecznie do wiary deklarowanej i wyznawanej przez Rzymski Katolicyzm oraz Prawosławie. Z powodu współżycia z mężem Józefem utraciła status dziewictwa w swoim życiu. Ponad utratę dziewictwa Maria urodziła według kanonu cielesne ziemskie rodzeństwo Jezusa które narodziły się po narodzeniu Mesjasza.

Kanon pisma świętego stwierdza o fakcie obcowania czyli posiadania seksualnej relacji z Józefem po urodzeniu Jezusa. Maria nie posiadała go przed jego narodzinami, wówczas jedynie wtedy będąc dziewicą.

Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna, i nadał mu imię Jezus.

- Mateusza 1:25

Rodzeństwo Jezusa jest wspominane w Ewangelii Marka 6:3 oraz Mateusza 13:55-56, są to bracia i siostry.

Rzymsko Katolicka apologetyka stwierdza że słowa "bracia i siostry" oznaczają kuzynów, ponieważ jednak termin "kuzyn" w żadnym z tych wersetów nie istnieje, stanowisko to nie posiada żadnego poparcia racjonalnego.

Posiadanie przez Jezusa braci jest wypełnionym proroctwem starotestamentowym zawartym w Psalmie 69 cytowanym w nowym testamencie odnośnie slów Jezusa "żarliwość o twój dom pożera mnie" gdy Jezus wypędził handlarzy ze świątyni. Cytowany fragment odnoszony w Ewangelii do Jezusa pochodzi z Psalmu 69 który o Jezusie stwierdza że będzie nieznany swoim bracią i synom matki swojej.

Stałem się obcy braciom moim I nieznany synom matki mojej, Bo gorliwość o dom twój pożera mnie, A zniewagi urągających tobie spadły na mnie.

- Psalm 69:9-10

W Ewangelii Łukasza 2:23 Jezus został poświęcony Panu jako pierworodny w ramach starotestamentowego prawa tyczącego się pierworodnych.

Jak napisano w zakonie Pańskim, iż: Każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu,

- Łukasza 2:23

Poświęć mi wszystko pierworodne; wszystko, co u Izraelitów otwiera łono matki, zarówno u ludzi jak u bydła, do mnie należy.

- Księga Wyjścia 13:2

Pierworodny to pierwszy z rodzeństwa, bycie pierworodnym wymaga istnienia rodzeństwa które narodziło się bądź narodziny w przyszłości po pierworodnie urodzonym. Ten sam fragment dowodzi grzeszności Mari samo złożenie ofiary przez Marie z dwóch gołębic służyło po urodzeniu dziecka przez kobietę oczyszczeniu oraz przebłaganiu.

Advertisement