Benio123o pl Wiki
Advertisement

Natężenie Magnetyczne[]

Pole magnetyczne ziemi słabnie w ciągu czasu, oznacza to że im dalej w przeszłość, tym słabnące pole magnetyczne, musiało być wcześniej silniejsze. Na podstawie prędkości słabnięcia pola maganetycznego, jest możliwe oszacowanie jego wcześniejszej siły. Siła ów pola przy założeniu ewolucyjnym, wymagającego milionów lat istnienia kuli ziemskiej, uniemożliwiała by jakie kol wiek istnienie życia na ziemi, za sprawą faktu, iż pole magnetyczne już 10 000 lat temu było by tak potężne, że przyczyniała by się to drastycznego wzrostu temperatury względem tej istniejącej na ziemi obecnie.

Według badań Thomasa G. Barnesna, bazującego na pomiarach z roku 1835, stwierdzono iż pole magnetyczne ziemi słanie około 5 % na wiek. 

Pole magnetyczne ziemi nie mogło słabnąć przez okres 10 tyś lat, gdyż jego pierwotna siła zniszczyła by życie na ziemi przed jego osłabnięciem, wykluczając możliwość wiary w starszy wiek ziemi.

Erozja[]

Erozyjne działanie wiatru i wody wskazuje na młody wiek Ziemi. Przy obecnej szybkości procesów erozyjnych kontynenty zostałyby całkowicie zrównane z poziomem morza w ciągu 14 milionów lat.

Ciśnienie złóż Rop Naftowych[]

Bardzo wysokie ciśnienie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego - Wiele tych złóż otoczonych jest materiałem przepuszczalnym, który w ciągu milionów lat umożliwiłby zmniejszenie tego ciśnienia.

Rafy Koralowe[]

Największa Rafa Koralowa na świecie znajduje się w Australii , nazywana Rafą Barierową . Ma około 150 Km długości . Bazując na szybkości przyrostu Rafy , stwierdzono że ma ona około 4000 lat . Nigdzie na świecie nie istnieją starsze Rafy Koralowe .

Księżyc[]

Przez wiele lat twierdzono, że Księżyc pokryty jest grubą warstwą pyłu meteorytowego. Sądzono, że może to być nawet grubość dochodząca do 100 metrów, co oczywiście wiąże się z założeniem, że Księżyc podobnie jak Ziemia ma 4-5 miliardów lat i przez ten czas pył kosmiczny utworzyłby taką grubą warstwę. Po wylądowaniu pierwszych statków kosmicznych okazało się, że na Księżycu jest warstwa około dwóch cali , co obala jako dowód Absolutny tezę wieku świata większego niż tysiące lat .

" Wyobrażam sobie pierwszy statek kosmiczny , wybierający odpowiednie miejsce do lądowania , schodzący powoli ogonem w dół i majestatycznie znikający z widoku . "

- Issac Asimov przez lądowaniem na księżyc , 1959

Niemożnością istnienia dłuższego układu słonecznego jest również Fakt oddalania się księżyca od Kuli Ziemskiej .

Przyrost Naturalny[]

Doktor Morris obliczył, że przeciętnie wielka rodzina licząca średnio od 2 do 3 dzieci w ciągu 25000 pokoleń wytworzyłaby populację sięgającą liczby 102100. Tę  liczbę zaludnienia można sobie uświadomić dopiero wówczas, kiedy porównamy ją z liczbą elektronów w całym znanym nam wszechświecie, którą szacuje się na zaledwie 10130. Wymaga to Potopu - globalnej katastrofy w czasie istnienia ludzkości redukującej populacje ziemską oraz mniejszego czasu istnienia świata.

W kontraście, jeżeli rasa ludzka była by na ziemi przez 1 milion lat jak deklarują ewolucjoniści, nawet z bardzo niskim tempem przyrostu 0.01 % rocznie, będąca tego rezultatem populacja wynosiła by do czasów Chrystusa 2 razy 10 do 43 potęgi ludzi, to tysiąc układów słonecznych z 9-cioma planetami jak nasza, które ledwo mogły by utrzymać tak wielu ludzi w zatłoczeniu.

- Evolution Handbook, Vance Ferrell

Advertisement