Benio123o pl Wiki
Advertisement

Wielki Ucisk to czas i wydarzenie unikalnego największego ucisku jaki przychodzi na świat w czasie jego istnienia. Termin "wielki ucisk" jest używany dla oddzielenia tego konkretnego ucisku od regularnych powszechnych dotykających Kościół prześladowań. Sam termin występuje biblijnie w Mateusza 24:21.

Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie.

- Mateusza 24:21

Wielki Ucisk dotyczy głównie żydowskiego narodu wybranego, chrześcijanie z kościołem Jezusa Chrystusa zostaną przed tym wydarzeniem zabrani w ramach pierwszego pochwycenia.

Czas wielkiego ucisku kończy czas kościoła chrześcijańskiego i rozpoczyna ponowne przywrócenie Izraela. Sam ucisk wedle wyznaczonego przez księgę Daniela proroctwa ma trwać przez 7 lat, czyli 1 tydzień (7 dni) z 70 tygodni gdzie 1 dzień reprezentuje rok.

Advertisement