Benio123o pl Wiki
Advertisement
William Carey

William Carey

William Carey (1761-1834) - Nazwany "Ojcem nowożytnych misji" był angielskim misjonarzem baptystycznym i założycielem baptystycznego towarzystwa misyjnego. Przetłumaczył Biblie na języki bengalski, sanskryt, hindi, natomiast sam nowy testament na kilkadziesiąt innych dialektów indyjskich. Carey szczególnie był zaangażowany w ewangelizacje obszarów indyjskich. Jego imieniem nazwano cztery wyższe uczelnie w stanach zjednoczonych ameryki.

Pochodził z anglikańskiej rodziny, nauczył się języków greckiego, łacińskiego, holenderskiego, włoskiego i francuskiego. W 1783 roku został ochrzczony i stał się członkiem zboru baptystów. Po zapoznaniu się z odkryciami geograficznymi Jamesa Coocka oraz pracami Jonathana Edwardsa Carey postanowił skupić się na głoszeniu ewangelii nieznającym jej narodom.

Osobiście w raz z rodziną Carey wyruszył na wyprawę ewangelizacyjną do Indii statkiem z Londynu w 1793 roku, po dotarciu do Indii założył tam fundament dla misjonarzy którzy zaczeli napływać do jego wspólnoty w której formułował lokalną społeczność. Założone prez Careya towarzystwo misyjne wysyłało nowych misjonarzy w tym John Fountaina, Williama Warda, Joshue Marshmana, Davida Brunsdona i William Granta.

Nawróceni na chrześcijaństwo hindusi odrzucili hinduski system kastowy zawierając ze sobą małżeństwa, misjonarze zwalczali również inne hindusie praktyki jak składanie ofiar z niemowląt. Żona Careya Dorothy Carey zmarła w 1807 roku przechodząc przez silne załamanie nerwowe. Po jej śmierci Carey ożenił się z duńką Charlotte Rhumohr z którą pozostał w związku małżeńskim 13 lat aż do jej śmierci.

Misja Careya stworzyła grunt pod ewangelizacje Azji.

Największe chwalebne uczynki łaski jakie kiedykolwiek miały miejsce, były w odpowiedzi na modlitwę.

~ William Carey, An Enquiry into the Obligations of Christians". Book by William Carey, 1792.

Advertisement