Benio123o pl Wiki
Advertisement
William Marrion Branham

William Marrion Branham

William Branham - Amerykański charyzmatyk, ojciec ruchu charyzmatycznego, zielonoświątkowego i branhamizmu na których rozwoje wywarł największy wpływ w ich całej historii. Współczesny ruch charyzmatyczny i zielonoświątkowy został faktycznie zbudowany i ukształtowany na wpływie Branhama, w tym bezpośrednio na Branhamie zbudowana została współcześnie dominująca sekta charyzmatyczna Nowej Reformacji Apostolskiej (NAR). Branham ukształtował zielonoświątkowe nurty teologiczne i koncepcje późnego deszczu oraz manifestu synów Bożych. Ojciec charyzmatycznych krucjat uzdrowicielskich.

Branhamizm - wyznawcy nauk Branhama - uznają go w zależności od grupy za Boga, Syna Bożego, Eliasza, Proroka, Jednego z dwóch świadków lub wszystkie łącznie i powszechnie głoszą że poza Branhamizmem nie ma zbawienia. Nurt posiada w wielu grupach około 2 miliony ludzi na ziemi.

Ruch zielonoświątkowy w tym Nowa Reformacja Apostolska czci Branhama jako największego sługę Bożego w charyzmatycznych znakach i cudach, twierdząc że nauka którą przynosił była błędna i się od niej dystansują. Grupy charyzmatyczne dystansują się od nauki Branhama, ale przyjmują jednocześnie twierdzenie o tym że był używany przez Boga wśród znaków i cudów. Postać Branhama jako męża Bożego była promowana przez wpływowego charyzmatyka Sida Rotha w jego programach "To nadnaturalne".

Trynitarianin i Antytrynitarianin - William Branham nauczał że Trójjedyność Boża jest "nauką demonów" i jednocześnie nauczał że Trójjedyność Boża jest prawdą; jest to sprzeczność w wizerunku scenicznym Williama Branhama który głosił różne poglądy w zależności od czasu i grupy ludzi przed którymi przemawiał.

Przeciwnik charyzmatycznej doktryny otrzymania Ducha świętego przez charyzmatyczną mowę na językach oraz zwolennik charyzmatycznej doktryny otrzymania Ducha Świętego przez charyzmatyczną mowę na językach - William Branham jednocześnie nauczał że nie uznaje by mowa na językach była dowodem otrzymania Ducha Świętego jak wyznawały i wyznają Zbory Boże zielonoświątkowców, w innych miejscach nauczał że wierzy że mowa na językach jest dowodem otrzymania Ducha Świętego. Jest to sprzeczność w wizerunku scenicznym Williama Branhama.

Branhamiści, Współpracownicy Branhama[]

John Osteen - Ojciec Joela Osteena, współpracownik Williama Branhama i uczestnik jego krucjat. William Branham odnosił się do niego jako "brat Osteen z Texasu". John Osteen przyjął teologie Branhama.

Bernice Hicks - Branhamistka która odłączyła się od Brnahama i założyła swoją sektę zielonoświątkową Christ Gospel Church International w której zbawienie członków było od niej zależne. Posługiwała Branhamowi do 1965 roku służąc w ruchu jako nauczycielka szkoły niedzielnej. Po założeniu swojego własnego ruchu ogłosiła Branhama swoim poprzednikiem. Zmarła w 2018 roku.

Advertisement