Benio123o pl Wiki
Advertisement
William Miller

William Miller (1782-1849 rok) - Dysydent od Baptyzmu, przywódca założonego przez siebie kultu Adwentystów, Millerytów. Z jego kultu Adwentystów wyłonił się kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Jego najważniejszym punktem doktrynalnym było rzekome wyliczenie daty ponownego przyjścia Chrystusa którą stwierdził na lata między 21 marca 1843 roku a 21 marca 1844 roku. Po 1844 roku nastąpiło "wielkie rozczarowanie" w ruchu jego millerystycznych zwolenników, zmarł 5 lat później.

Ekspozycja została podzielona na trzy sekcje, jedna skupiona w około Williama Millera i wielkiego przebudzenia Adwentystycznego, z którym był złączony, i z którego wyszedł Kościół Adwentyzmu Dnia Siódmego.

- Magazyn kościoła Adwentystów Dnia Siódmego "Review and Herald" (przegląd i zwiastun) "generał church paper of the seven-day advetists", 12 Maja 1949 rok, strona 12

Review and Herald, generał church paper of the seven-day advetists, , 12 Maja 1949 rok, Strona 12


Advertisement