Benio123o pl Wiki
Advertisement
Billy Bray

Billy Bray

William Trewartha Bray (1794 -1868) - Kaznodzieja angielski znany jako Billy Bray, nawrócony po zapoznaniu się z pismami Johna Bunyana, prowadził na terenie Anglii wsparcie metodystycznych kaznodziei oraz opiekował się sierotami i ludnością lokalną. Gdy zmarła jego żona Joey, zerwał się i wybiegł krzycząc "Błogosławcie Pana! Moja droga Joey odeszła z jasnością! Odeszła do jaśniejących Aniołów! Chwała! Chwała! Chwała!".

Nawracał w Anglii biednych górników w Cornwall, mając przyprowadzać średnio do Chrystusa 300 z nich rocznie.

Advertisement