Benio123o pl Wiki
Advertisement

Wn

Wniebowzięcie Rzymsko Katolickiej Marii

Wniebowzięcie Rzymsko Katolickiej Marii

Papież Pius XII

Papież Pius XII

iebowzięcie Maryi jest szczególnym uczestniczeniem w Zmartwychwstaniu Jej Syna i uprzedzeniem zmartwychwstania innych chrześcijan: "W narodzeniu Syna zachowałaś dziewictwo, w zaśnięciu nie opuściłaś świata, o Matko Boża: połączyłaś się ze źródłem życia, Ty, która poczęłaś Boga Żywego, a przez swoje modlitwy uwalniasz nas od śmierci"

- Katechizm Kościoła Katolickiego, 966

Wniebowzięcie Maryi jest niebiblijnym, fikcyjnym wydarzeniem wyznawanym i nauczanym przez Kościół Rzymsko Katolicki niezgodnym z kanonem pisma świętego, ogłoszonym w jako dogmat w kościele Rzymskim w 1950 roku przez Papieża Piusa XII.

"...ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej."

- Papież Pius XII, Munificentissimus Deus, 1950 rok

Uroczystość "Wniebozięcia Najświętszej Maryi Panny" obchodzona jest przez Kościół Rzymski 15 sierpnia.

Advertisement