Benio123o pl Wiki
Advertisement

Po objęciu rządów przez Bismarcka w Niemczech , rozwiązał on parlament w 1863 roku . Swoje działania we współpracy a Austrią skierował przeciwko Danii .

W 1864 z jego inicjatywy ( Bismarcka ) Prusy podjeły we współpracy z Austrią zbrojną akcję przeciwko Danii i odebrały jej sporne księstwa Szlezwiku i Holsztyna . Bez porozumienia z Austrią Bismarck włączył Szlewik do Prus i zmierzał do aneksji Holsztyna . Na tym tle doszło do konfliktu .

- Historia XIX-XX Wieku , Maria Pieniążek

Austria rościła sobie prawa do Holsztyna , gdy Prusy podjeły decyzje o przyłączeniu go do swojego państwa , doszło pomiędzy Austrią i Prusami o ten sporny teren do wojny . Wojna wybuchła w czerwcu 1866 roku i trwała do sierpnia tego samego roku , był to krótki konfikt zbrojny .

Prusy były przygotowane do wojny nie tylko militarnie ale i politycznie . Zapewniły sobie neutralność w konflikcie Francji , ponad to zyskały sojusznika - włochy , będące naturalnie wrogimi wobec Austrii . Dzięki temu Austria została zmuszona do walki na wielu frontach , zarówno z Prusami jak i Włochami jednocześnie .

Pruska Armia była świetnie przygotowana do wojny . Mogła poszczycić się nie tylko wyszkolonymi żołnierzami ale i dowódctwem które przeprowadziło błyskawiczną mobilizacje , która była tak szybka , że Prusy zajeły praktycznie bez walki , tereny południowych państw niemieckich które ze względu na to iż były katolickie , opowiadały się za katolicką Austrią przeciwko Protestanckim Prusą .

Pruskie Wojsko szybko wkroczyło na teren Austrii . W 1866 doszło do bitwy pod Sadową , w której Austrakca armiia została zniszczona i rozbita przez Pruskie wojsko . Mimo sukcesów na froncie z Włochami , druzgocąca porażka Austrii na froncie z Prusami , zmusiła ją do zawieszenia broni .

Zawarto pokój w tym samym roku w Pradze , który przewidywał :

- Rozwiązanie związku Niemieckiego i utworzenie nowego organizmu feracyjnego bez udziału Austrii

- Zrzeczenie się przez Austrię Roszczeń do Szlezwisku i Holsztyna

- Zapłatę kosztów wojennych oraz 40 milionów pruskich talarów kontrybucji wojennej

Podczas wojny śmierć poniosło 37 tysięcy żołnierzy Pruskich , wliczając w tą liczbe ich sojuszników włoskich . Natomiast Straty Austrackie to aż 71 tysięcy zabitych i rannych . Wojna ta była wielką porażką Austrii i wielkim zwycięstwem Prus .

Advertisement