Benio123o pl Wiki
Advertisement

Wypełniony powrót Chrystusa - pogląd że Jezus Chrystus już przyszedł na ziemie ponownie, umyślna bluźniercza herezja, jej elementy są wyznawane przez Russelitów wyznających za Charlesem Taze Russelem że Chrystus przyszedł ponownie w sposób "niewidzialny" sprzecznie z nauką Pisma Świętego oraz pogląd jakoby Chrystus przyszedł powtórnie w 1 wieku po Chrystusie za życia Apostoła Pawła, przez co reszta ludzkości żyje po przyjścia Jezusa Chrystusa.

Każdy z powyższych poglądów jest nielogicznym, umyślnym odrzuceniem treści Słowa Bożego, celem bluźnierstwa wymierzonego przeciwko Chrystusowi i oczekiwaniu na jego powtórne przyjście, wszystkie one oparte są na uduchowianiu dosłownych stwierdzeń biblii w celu ich reinterpretacji wedle swojej bezgranicznej woli, co równocześnie przez takie działanie, zatraca im samym weryfikację wiedzy czy ich własna interpretacja duchowa jest poprawna lub błędna, czyniąc ich metode skrajnie błędną samą przez siebie.

Twierdzenia te nie są zgodne z opisami ponownego przyjścia Jezusa Chrystusa.

Apostoł Paweł na przykładzie heretyków Hymeneusza i Filetosa którym wykazuje stosowanie pustej mowy i pogrążanie się w bezbożności, powodem ich herezji oznajmia twierdzenie że zmartwychwstanie już się dokonało.

A pospolitej, pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność, A nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel; do nich należy Hymeneusz i Filetos, Którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych.

- II Tymoteusza 2:16-17

Ponowne przyjście Jezusa Chrystusa nie nastanie dopóki nie objawi się antychryst który nie zasiądzie w świątyni Bożej.

Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z nim, prosimy was, bracia, Abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga.

- II Tesamoliczan 2:1-4

Ponowne przyjścia Jezusa Chrystusa nie nastąpiło, ponieważ gdy nastąpi, fizyczny naród Izraela zostanie zbawiony, obecnie nie jest będąc pod zatwardziałością ze względu na pogan.

A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą, I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże.

- Rzymian 11:25-29

Jedyny argument jakim posługuje się pogląd na wypełnione ponowne przyjścia Jezusa Chrystusa w I wieku to nawoływania Apostołów o bliskim przyjściu Chrystusa, opierając się na tym wyznawcy tego poglądu twierdzą ze 2000 lat po Chrystusie jest już "za długim" okresem oczekiwania i nie jest przez to zgodny z podaniami Apostołów o bliskości przyjścia.

Twierdzenie to oparte jest o błędne założenie że 2000 lat w oczach Boga jest długim okresem czasu, przeciwnie, gdyż 1000 lat dla Boga jest jak jeden dzień, pismo podaje również o istnieniu wyznawców tego błędnego poglądu w czasach ostatnich jako osoby pytające z powodu upłynięcia dużej ilości z ich punktu widzenia czasu "gdzie jest obiecane przyjście jego?".

Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości I mówić: Gdzież jest przyobiecane przyjście jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia.

- 2 Piotra 3:4

Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania.  

- 2 Piotra 3:8-9

Wiara że dokonało się już ponowne przyjścia Jezusa Chrystusa, jest wiarą przed którą apostołowie ostrzegali jako herezją, oraz jest znakiem czasów ostatecznych, ponieważ Jezus Chrystus wciąż powrótnie nie przyszedł.

Advertisement