FANDOM


Biblijni Chrześcijanie mordowani są i prześladowani niemal na całym świecie w różnorakiej formie .

Prześladowania Biblijnych Chrześcijan - Wiara Wyprubowana w Ogniu Lektor PL

Prześladowania Biblijnych Chrześcijan - Wiara Wyprubowana w Ogniu Lektor PLIndonezja Edytuj

- Biblijni Chrześcijanie są mordowani przez Muzułman

- Biblijni Chrześcijanie są Prześladowani przez Muzułman

Powszechnie Chrześcijanie zajmują najniższe warstwy społeczne , przypuszcza się na nich ataki i sprzedaje w niewole , morduje się ich również przez palenie żywcem .

Prześladowania Biblijnych Chrześcijan - Indonezja LEKTOR PL

Prześladowania Biblijnych Chrześcijan - Indonezja LEKTOR PL
Kenia Edytuj

- Biblijni Chrześcijanie są mordowani przez Muzłuman

- Biblijni Chrześcijanie są Prześladowani przez Muzłuman

2 Kwietnia 2015 roku muzułmanie " Al Szabab " zaatakowali Uniwersytet w Garssie . Celem ataku byli Chrześcijanie . Zmuszano Chrześcijan do recytowania wersetów z Koranu , w tym w języku Angielskim . Każdy Chrześcijanin który odmówił zostawał rozstrzeliwany na miejscu . Zabito 147 Chrześcijan .

2 Kwietnia 2016 roku , odbyło się specjalne nabożeństwo wśród Chrześcijan , gdzie otworzono " ogród pamięci " . Każde zasadzone w nim drzewo reprezentuje ofiarę ataku .

Korea Północna Edytuj

- Biblijni Chrześcijanie są mordowani przez Komunistów

- Biblijni Chrześcijanie są Prześladowani przez Komunistów

W Korei Północnej zmusza się do kultu boskiego człowieka " Kim Jon Uma ", każdy kto nie oddaje mu czczi , ląduje w więzieniu , a chrześcijanie w obronie swojej wiary która jest zachowana tylko jako Kościół Podziemny , jest zagrożony karą śmierci .

Chrześcijanie nie mogą opuścić Korei Północnej , by uciekać do Korei Południowej - jej opusczenie jest karane śmiercią uciekającego jak i rodziny .

Prześladowania Biblijnych Chrześcijan - Korea Północna

Prześladowania Biblijnych Chrześcijan - Korea PółnocnaMeksyk Edytuj

- Biblijni Chrześcijanie są Prześladowani przez Katolików

- Bilijni Chrześcijanie są coraz częściej w Mordowani przez Katolików


" Coraz częściej chrześcijanie są uciskani tylko z powodu swojej przynależności do kościoła protestanckiego. Przykładem jest Lauro Pérez Nún͂ez z wioski La Chachalaca w stanie Oaxaca. Już w młodym wieku nawrócił się na protestantyzm i został temu wierny nawet wtedy, gdy zaczął być uciskany. W lipcu 2015 r. został aresztowany na 48 godzin. Zarzucono mu pokrzywdzenie zwyczajów wioski poprzez swoją odmienną przynależność religijną. Gdy dziesięć dni później ponownie go aresztowano, władze domagały się, aby wyrzekł się swojej wiary. Jego dzieciom zabroniono uczestnictwa w lekcjach. Po kolejnym uwięzieniu Pérez Nún͂ez chwilowo opuścił wioskę, jednak po powrocie aresztowano go ponownie. Ponownie opuścił miejsce zamieszkania i zwrócił się do Sądu Okręgowego, który przyznał mu rację. Na mieszkańcach wioski nie zrobiło to jednak wrażenia: gdy Lauro wrócił w marcu 2016 roku do domu, otrzymał groźby śmiercią i został zmuszony do opuszczenia wsi w 15 minut. Blisko 30 osób zgromadziło się pod domem jego matki, w którym przebywał. Napastnicy odcięli im dostęp do prądu oraz zaatakowali siostrę i kuzynkę poszkodowanego, które wyszły na zewnątrz. "

- Open Doors , 06-10-2016 " Meksyk: Zamachy na protestantów "


Erytrea Edytuj

Totalirany Rząd przesalduje Chrześcijan , w tym konwertytów , koptów , najcięższymi próbami unicestwienia poddanisą Protestanci , którzy oprócz rządywych prób zwalczania Biblijnego Chrześcijaństwa , są atakowani przez Lokalny Kościół Prawosławny Erytrey i uciskani . Ucieczka z kraju karana jest śmiercią . Z powodu zmuszania do obowiązkowej słóżby wojskowej , prześladowani są też gnostycy - Świadkowie Jehowy . Mieszkańscy tego panstwa są torturowani i zamykani masowo w więzieniach .


" Wspólnoty nietradycyjnych protestantów: Grupa ta zmaga się z najostrzejszymi prześladowaniami w kraju. Baptyści, chrześcijanie ewangeliczni oraz zielonoświątkowcy postrzegani są jako agenci Zachodu. Szczególnie społeczności zielonoświątkowe napotykają na poważne prześladowania głównie ze strony członków rządu, jak i przedstawicieli Erytrejskiego Kościoła Prawosławnego. "

- Open Dors , " Erytrea "

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.