Benio123o pl Wiki
Advertisement

Yasir Qadhi NISZCZY Yasira Qadhi w debacie zachowania Koranu – David Wood

Mogę pomyśleć o dwóch rzeczach które zostały perfekcyjnie zachowane: tej księdze i tej istocie ludzkiej. Ale nawet gdy możemy chociaż zgodzić się że mój przyjaciel tutaj, Yorik, został perfekcyjnie zachowany od dnia w którym się narodził

Wciąż jest dość nieporozumień co do czy Koran został perfekcyjnie zachowany; niektórzy muzułmańscy uczeni jak szejk Yasir Qadhi wierzą że Koran został perfekcyjnie zachowany.

Inni muzułmańscy uczeni, jak szejk Yasir Qadhi nie wierzą że Koran został perfekcyjnie zachowany.

Komu powinniśmy tu wierzyć? Czy powinniśmy wierzyć szejkowi Yasirowi Qahdi który mówi że jest tylko jeden Koran bez żadnych różnic gdziekolwiek? Lub czy powinniśmy wierzyć szejkowi Yasirowi Qadhi który mówi że są różne Korany w różnych częściach świata?

Ja mówię, że powinniśmy dwóm szejkom Yasir Qadhi wyłożyć swoje twierdzenia w epickiej debacie, abyśmy mogli zobaczyć kto mówi prawdę. Zaczniemy od szejka Yasir Qahdi mówiącego wśród zdominowanej widowni przez chrześcijan w kościele

I Koran, jest tylko jeden Koran, nie ma różnych wersji, jest jedna standardowa kopia Koranu w całym muzułmańskim świecie, i nie ma naprawdę żadnej innej wersji Koranu – Koran jest Koranem dla wszystkich sekt i grup Islamu

I my wszyscy muzułmanie jesteśmy dumni z tego że jest jeden Koran; nie ma różnic w Koranie.

Czy wyłapaliście to? Jest tylko jeden Koran z żadnymi różnicami gdziekolwiek

Nie ma niczego poza jednym Koranem, nie ma różnych wersji Koranu.

Doktor Qahdi jest nieugięty w tym że nie ma żadnych różnic, rzeczywiście, zadeklarował na swoim kanale Youtube że nie ma nawet różnic w pojedynczych literach między żadnymi dwoma manuskryptami Koranu z czasów Kalifa Uthmana

Więc Kalif Uthman stworzył standard kopii Koranu i z tego powodu od jego czasów aż do naszych czasów nigdy nie było dwóch kopii Koranu które różniły by się nawet w jednej literze czy jednym słowie i wynika to z przezorności Kalifa Uthmana

I naprawdę muzułmanie są bardzo pokornie dumni i bardzo wdzięczni Bogu że są jedyną religijną grupą która może z takim autorytetem powiedzieć że ich pisma naprawdę zostały autentycznie zachowane

Koran jest najbardziej chronioną księgą spośród wszystkich pism. I w rzeczywistości my jako muzułmanie wierzymy że Bóg w swojej boskiej mądrości i planie, ochraniał Koran od jakiejkolwiek siły zewnętrznej czy odchylenia, od jakiegokolwiek typu błędnego przepisania

Żadnych różnic między jakimikolwiek dwoma manuskryptami Koranu od czasów kalifa Uthmana, ani jedno inne słowo, ani jedna różna litera.

I z tego powodu od jego czasów aż do naszych czasów nigdy nie było dwóch kopii Koranu które różniły by się nawet w jednej literze czy jednym słowie

Szejk Yasir Qahdi zaprezentował swoje stanowisko dla perfekcyjnego zachowania Koranu: wszysyc muzułmanie mają dokładnie ten sam Koran od czasów Uthamna wszystkie kopie Koranu są identyczne aż do słowa, aż do litery

Żadnych różnic nigdzie, nie można ująć tego jaśniej niż to

Niefortunnie dla szejka Yasira Qahdi, nie zdaje sobie sprawy że zmierzy się z szejkiem Yasir Qahdi który rozsadzi to twierdzenie szejka Yasira Qahdi.

Pozwólmy mówić szejkowi Yasir Qahdi

I gdy mówimy o różnych sposobach recytacji Koranu, nie mówimy o różnych głosach czy różnych stylach, mówimy o drobnych różnicach w wymowie, drobnych różnicach w listach, drobnych różnicach w harakat

Innymi słowy jeżeli porównalibyście dwa wydrukowane Korany, zobaczycie między nimi różnice.

Szczególnie ci którzy zostali ujawnieni – jakiś brat który żyje w Algierii lub w Maroko lub w innym północnoafrykańskim kraju – recytują Koran w nieco inny sposób; nie tylko innym głosem ani stylem mowy, ale także ze zmianami w słowach i literach i harakat

I te różnice są zapamiętywane w specjalnych instytutach znanych jako szkoły karoat

Więc, przeciwnie do twierdzenia szejka Yasira Qadhi że nie ma żadnych różnic między jakimikolwiek dwoma kopiami manuskryptów Koranu, to w rzeczywistości są różnice?

Innymi słowy jeżeli porównalibyście dwa wydrukowane Korany, zobaczycie między nimi różnice.

Są różne litery i różne słowa?

Zmianami w słowach i literach i harakat

Są różne wariacje?

I te różnice są zapamiętywane w specjalnych instytutach

Ale czy szejk Yasir Qadhi nie powiedział że nie ma żadnych różnic między jakimikolwiek dwoma kopiami manuskryptów Koranu od czasów Uthmana? Żadnych różnic w literach? Żadnych różnic w słowach? Żadnych jakichkolwiek różnic?

Jest tylko jeden Koran, nie ma żadnych różnych Koranów.

I z tego powodu od jego czasów aż do naszych czasów nigdy nie było dwóch kopii Koranu które różniły by się nawet w jednej literze czy jednym słowie

Ale teraz słyszymy od szejka Yasira Qadhi że możesz wziąć obok siebie dwa Korany i zobaczyć w nich różnice? Różnice w słowie i różnice w literach?

Innymi słowy jeżeli porównalibyście dwa wydrukowane Korany, zobaczycie między nimi różnice.

Zmianami w słowach i literach i harakat

I te różnice są zapamiętywane w specjalnych instytutach

Przyjmij TO szejku Yasir Qadhi. Więc słyszeliśmy od szejka Yasira Qadhi który mówił do nie-muzułmanów i niepoinformowanych muzułmanów i ten szejk Yasir Qahdi deklaruje że żadne dwie kopie manuskryptu Koranu od czasów Uthmana różnią się w jakikolwiek sposób

Nie ma żadnych różnic. Ale także słyszeliśmy od szejka Yasira Qadhi który mówi do poinformowanych muzułmanów, studentów wiedzy, i ten szejk Yasir Qadhi mówi że są różnice, że są wariacje.

Dwa Koranu umieszczone obok siebie z różnych stron świata będą miały różne litery i różne słowa. Który szejk Yasir Qadhi jest poprawny? Pozwolę wam zdecydować. Ale miejcie w pamięci, że kiedykolwiek szejk Yasir Qadhi mówi prawdę, inny szejk Yasir Qhadi kłamie.

Więc, jeden z tych szejków Yariów Qadhi jest kłamcą, zwodzicielem, szarlatanem, oszustem; ale bądźcie ostrożni, bo szejk Yasir Qadhi jest także narcystą i nie lubi zostawać ujawniany, w rzeczywistości, gdy ktoś ujawni kłamstwa szejka Yasira Qadhi, oto co szejk o nim powie:

Jest wulgarnym, obscenicznym, złym dupkiem, szczerze nie ma nic co można o nim więcej powiedzieć.

Przynajmniej nie jestem kłamcom.

Zdrowia i łez Yasira Qhadi (Łzy Dżihadystów)

Advertisement