Benio123o pl Wiki
Advertisement

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich powstały w 1917 roku był pierwszym krajem komunistycznym, aktywnie zwalczającym chrześcijaństwo, będąc ustanowiony i założony na fundamencie ateizmu państwowego.

W 1923 rząd ZSRR dokonał  pokazowego procesu propagandowego nad Bogiem w którym skazał go na karę śmierci przez rozstrzelanie.

W tym samym roku gubernialne komitety, na których zbierała się ludność chłopska ZSRR, informowały że przegłosowano na nich nie istnienie Boga.

Młodzież radziecka była kształtowana celowo by wychować ją w ateiźmie i nienawiści do religii Chrześcijsńkiej. Ową młodzierz osłaniali funkcjonariusze, podczas gdy ta atakowała wierzących na terenie państwa radzieckiego.

"Ulubioną metodą zakłucania mszy było wtargnięcie aktywistów do świątyń, aby opluć ikonostas (ołtarz), z prowokacyjnymi okrzykami "niech nas Bóg ukarze!" W obawie przed reakcją wiernych, akty profanacji były osłaniane przez funkcjonariuszy Komisji Antyreligijnej GPU."

- "Zabić Boga: Absurdalne bolszewickie sądy nad Stwórcą", Historia, Numer 7, Lipiec 2018 Rok


"Młode pokolenie powinno się uwarzyć w komunistycznym kotle".

- Żona Włodzimierza Lenina Nadieża Krupska

Advertisement