Benio123o pl Wiki
Advertisement

Abraham w Rzymian 4:2-4 i Rodzaju 15:6 został usprawiedliwiony jedynie przez wiarę. W Jakuba 2:17-24 Abraham został uspraiwedliwiony nie tylko przez wiarę ale i uczynek złożenia w ofierze syna Izaaka.

Zbawienie Abrahama z wiary odnosi się do jego uwierzenia słową Boga podczas widzenia gwiazd i tego że będzie ojcem, po narodzeniu Izaaka wiara Abraham została udoskonalona później przez czyn Abrahama opisany w Jakuba 2:21.

Chrześcijanie nie potrzebują udoskonalenia wiary przez uczynki ponieważ wiara w ofiarę Chrystusa za grzechy jest doskonała, Abraham nie posiadał dostępu do doskonałej wiary w ofiarę Jezusa za swoje grzechy, wymagało to udoskonalenia jego wiary przez uczynek złożenia ofiary z syna.

Advertisement