Benio123o pl Wiki
Advertisement

Zbawienie z uczynków w Islamie[]

Niechże walczą na drodze Boga ci, którzy za życie tego świata kupują życie ostateczne! A kto walczy na drodze Boga i zostanie zabity albo zwycięży, otrzyma od Nas nagrodę ogromną.

- Koran, Sura IV.74

"Fundamentalną doktryną w islamie jest jedność Boga. Człowiek zaś jest stworzeniem obdarzonym wolną wolą i odpowiedzialnym za swoje czyny w życiu na ziemi. Decydują one o tym czy zasłuży on na obiecane mu wieczne duchowe życie w Raju po śmierci. Sama wiara nie jest jednak wystarczająca do zbawienia. By je osiągnąć potrzebne są czyny i życie zgodne z nakazami Koranu."

- Al Islam.pl, oficjalna nazwa strony Muzłumańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w Polsce, "Co to jest Islam"

Advertisement