Benio123o pl Wiki
Advertisement

Zbawienie z Uczynków[]

Przebaczenie grzechów i przywrócenie komunii z Bogiem pociąga za sobą odpuszczenie wiecznej kary za grzech, ale doczesna kara za grzech pozostaje.

- Katechizm Kościoła Katolickiego, Paragraf 1473

WIARA W SUKCESJE APOSTOLSKĄ BISKUPA RZYMU WARUNKIEM ZBAWIENIA

Gdyż nikt nie może być w Kościele Chrystusa bez bycia w jedności z jego widzialną głową znajdującej się w Stolicy Piotrowej.

- Papież Pius XI, Charitas (#32), 13 kwietnia, 1791 rok

Co więcej, w tym jednym Kościele Chrystusa żaden człowiek nie może być ani w nim pozostać jeżeli nie zaakceptuje, uznaje i nie jest posłuszny autorytetowi i supremacji Piotra i jego prawowiernych następców

- Papież Pius XI, Mortalium Animos (#11), 6 Stycznia, 1928 rok

To (Kościół Rzymski) potępia, odrzuca i nakłada anatemę na wszystkich którzy myślą opornie i przeciwnie, i ogłasza ich obcymi Ciału Chrystusa, którym jest Kościół

- Papież Eugeniusz IV, Sobór Florencki, Bulla „Cantate Domino”, 1441 rok

POTRZEBA BEZWZGLĘDNEGO POSŁUSZEŃSTWA PAPIEŻOWI JAKO WARUNEK ZBAWIENIA.

"Jest konieczne dla zbawienia, aby wszyscy wierzący w Chrystusa podlegali biskupowi Rzymu, jak nas naucza Pismo Święte i świadectwo świętych Ojców oraz konstytucji Unam Sanctam naszego poprzednika świętej pamięci papieża Bonifacego VIII"

- Sobór Laterański V , Extravagantes communes I, 8, cap. 1

Papież Bonifacy VIII

Papież Bonifacy VIII

'Toteż oznajmiamy, twierdzimy, określamy i ogłaszamy, że posłuszeństwo każdej istoty ludzkiej Biskupowi Rzymskiemu jest konieczne dla osiągnięcia zbawienia.

- Bulla Unam Sanctam, Papież Bonifacy VIII

"Bez posłuszeństwa Papieżowi Rzymu, nikt nie może być ostatecznie zbawiony, wszyscy którzy powstali przeciwko wierze kościoła Rzymskiego i zmarli bez pokuty - zostali potępieni i poszli do piekła."

- Papież Klemens VI "Super Quibusdam"

Papież Pius IX

Papież Pius IX

Ci którzy uparcie sprzeciwiają się Rzymskiemu Pontifowi nie mogą uzyskać wiecznego zbawienia.

- Papież Pius IX

...ten katolicki dogmat jest równie dobrze znany: że nikt nie może być zbawiony poza Kościołem Katolickim, i że ci którzy umyślnie buntują się przeciw nauczaniu i autorytetowi Kościoła nie mogą uzyskać wiecznego zbawienia, ani ci którzy rozmyślnie oddzielają się z unii z Kościołem i z Rzymskim Pontifem, następcy Piotra, któremu Zbawiciel powierzył ochronę swojej winnicy.

- Papież Pius IX, Quanto Conficiamur Maerore, 10 sierpnia 1863 rok

Jeżeli zatem ktokolwiek zaprzeczy że to przez instytucje Chrystusa Pana i przez Boskie prawo, że ten Błogosławiony Piotr powinien mieć swoich następców w trwałej linii Prymatu nad Kościołem Powszechnym; lub czy że Rzymski Ponfitf nie jest następcą Błogosławionego Piotra w tym Prymacie, niech będzie przeklęty.

- First Dogmatic Constitution of the Church of Christ, Sobór Watykański I, Sesja Czwarta, 18 lipca, 1870 rok

HERETYCY NIE MOGĄ ZOSTAĆ ZBAWIENI, APOSTACI, SCHIZMATYCY, HERETYCY, NIE SĄ CZĘŚCIĄ CIAŁA CHRYSTUSOWEGO

Mystici Corporis Christi, św. Pius XII:

" Do członków Kościoła tylko tych zaliczyć można, którzy są ochrzczeni i wyznają prawdziwą wiarę i ani sami nie wyłączyli się na swe nieszczęście z jedności Ciała, ani też dla bardzo ciężkich przewinień nie zostali z niej wykluczeni przez prawowitą władzę. (…) Jak tedy w prawdziwym związku wiernych istnieje tylko jedno Ciało, jeden Duch, jeden Pan i jeden Chrzest, tak też może być tylko jedna wiara. (…) Ci więc, którzy różnią się wiarą nie mogą żyć w tym samym Ciele, ani też być ożywieni jednym jego Bożym Duchem. (…) Schizma, herezja i apostazja – samo przez się odłącza od Kościoła. "

NIE MA ZBAWIENIA POZA KOŚCIOŁEM KATOLICKIM

Orzeczenie Soboru Florenckiego, Sesja II :

"(kościół) Mocno wierzy, wyznaje i głosi: że nikt z tych, co są poza Kościołem katolickim, nie tylko poganie, ale i Żydzi, heretycy i schizmatycy, nie mogą stać się uczestnikami życia wiecznego, ale pójdą „w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom”, jeśli przed końcem życia nie będą do niego włączeni; i że jedność ciała Kościoła znaczy tak wiele, iż jedynie ludziom w nim pozostającym sakramenty kościelne, posty, jałmużny i inne dzieła pobożności pomagają do zbawienia, a trudy chrześcijańskiej walki przynoszą nagrody wieczne, gdyż nikt – jakichkolwiek by jałmużn nie udzielał, nawet gdyby dla imienia Chrystusa przelał swą krew – nie może być zbawiony, jeśli nie pozostaje w łonie Kościoła katolickiego i w jedności z nim. "

Jest jeden święty Kościół Katolicki, i to Apostolski. Poza którym nie ma zbawienia, ani odpuszczenia grzechów (...)

- Papież Bonifacy VIII, Bulla "Unam Sanctum", 1302; także katechizm kościoła katolickiego, Kardynał P. Gasparri, strona 299-301

Jest jeden Kościół powszechny, poza którym nikt nie może zostać zbawionym.

- Papież Innocenty III, Constitution I, Czwarty Sobór Laterański (1215 rok)

Advertisement