Benio123o pl Wiki
Advertisement

Największa wspólnota zielonoświątkowa, charyzmatyczna na świecie. Przeciwnie do biblijnego chrześcijaństwa uznaje chrzest Duchem Świętym za osobny od zbawienia do którego człowiek musi dążyć, oraz "chrzest w ogniu". Wyznają błąd oddzielenia nowo narodzenia od chrztu Duchem Świętym, błąd przypisywania chrztu ogniem będącego potępieniem w piekle do wierzących jako innego rodzaju chrztu.


"Wszyscy wierzący są uprawnieni do żarliwego oczekiwania i szukania obietnicy Ojca, chrztu w Duchu i ogniu według nakazu naszego Pana Jezusa Chrystusa. To było normalne doświadczenie każdego we wczesnym kościele chrześcijańskim. W raz z tym przychodzi obdarowanie mocą w życiu i służbie, obdarowanie darami i ich użycie w pracy w posłudze. To doświadczenie jest oddzielne i następne po doświadczeniu narodzenia na nowo."

- AG Statement of Fundamental Truths (Oświadczenie Fundamentalnych Prawd Zborów Bożych)


Wyznają herezje charyzmatycznej wersji mowy na językach - wypowiadania losowych dźwięków - jako dowód otrzymania Ducha Świętego przez wierzącego.


"Chrzest wierzących w Duchu Świętym jest poświadczony przez wstępne fizyczny znak mówienia innymi językami którymi Bóg pozwala im się wyrażać."

- AG Statement of Fundamental Truths (Oświadczenie Fundamentalnych Prawd Zborów Bożych)
Advertisement