Benio123o pl Wiki
Advertisement
Odkrycie Ruin Ziklag, 2019 Rok

Odkrycie Ruin Ziklag, 2019 Rok

Profesor Uniwersytetu Hebrajskiego Yosef Garfinkel prezentuje naczynia odkryte podczas prac archeologicznych w okolicy miasta Kiryat

profesor Uniwersytetu Hebrajskiego Yosef Garfinkel prezentuje naczynia odkryte podczas prac archeologicznych w okolicy miasta Kiryat

Ziklag (Syklag) - Biblijne starotestamentowe miasto filistyńskie do którego król Dawid zbiegł w czasie ucieczki przed królem Saulem. Odkrycie ruin miasta na terenie Izraela zostało oficjalnie ogłoszone w 2019 roku przez intytut archeologi uniwersytetu hebrajskiego w Jerozolimie, odnaleziono tam przez prace archeologiczne liczne artefakty ceramiczne filistyńskiego pochodzenia.

Badacze są zgodni co do tego, że biblijny król Dawid faktycznie istniał. Jednak dotychczas brakowało dowodów na to, że - zgodnie z treścią Biblii - rządził zjednoczonym królestwem na terenie Judei. Odkrycie historycznego Ziklag wzmacnia teorię o tym, że około 1000 r. p.n.e. Dawid był królem Izraela.

- Gazeta.pl Wiadomości, "Izrael. Archeolodzy odkryli biblijne zaginione miasto, w którym ukrywał się król Dawid", 09.07.2019, 09:30

A gdy Dawid wraz ze swoimi wojownikami przyszedł do Syklag, był to już trzeci dzień od czasu, gdy Amalekici wtargnęli do Negeb i do Syklag, zdobyli Syklag i puścili je z dymem

- I Sameula 30:1

A gdy przyszedł Dawid do Syklag, wysłał część łupu starszym Judy według ich miast z tymi słowy: Oto dar dla was z łupu wrogów Pana,

- I Samuela 30:26

Advertisement