Benio123o pl Wiki
Advertisement
UPCI

UPCI

Zjednoczony Kościół Zielonoświątkowy (United Pentecostal Church International, UPCI) - Największa pentekostalna denominacja "jednościowców" odrzucająca trójjedność i przyjmująca modalizm na ziemi, posiada około ponad 4 miliony członków. W Polsce posiada 6 zborów. Uznaje chrzest tylko w imieniu Jezusa Chrystusa, oraz otrzymanie Ducha Świętego jako Chrzest w Duchu Świętym będące oddzielonym wydarzeniem od nowego narodzenia którego dowodem otrzymania Ducha jest mowa na charyzmatycznej wersji języka wypowiadania losowych dźwięków.

Zjednoczony Kościół Zielonoświątkowy powstał w 1945 roku z połączenia się dwóch jednościowych denominacji; Zarejestrowanego Kościoła Zielonoświątkowego i Zielonoświątkowych Zborów Jezusa Chrystusa. Siedziba główna kościoła znajduje się w Saint Louis w Missouri w USA. Obecnym Zwierzchnikiem Kościoła jest Superintendent Generalny – pastor Kenneth Haney. Polskim Superintendentem jest Raymond Nicholls.Advertisement