FANDOM


Światkowie Jehowy posługują się fanatycznie przekładem Bibli nowego świata zalecanego przez Partie , a raczej centrum starszyzny świadków Jehowy . Przekład ten jest dziś czytany nie tylko przez świadków Jehowy ale i przez zwiedzonych przez nich chrześcijan .

Zmiany które widzimy w Przekładzie nowego świata są następujące :


Jan 1:1 - Przekład Nowego Świata :

Na początku był słowo , a słowo był u Boga , a słowo był bogiem .

Podczas Gdy Biblia króla Jakuba mówi :

Na początku było słowo , a słowo było u Boga i Bogiem było słowo .

Zatem Jezus był Bogiem według Bibli króla Jakuba , jednak według przekładu nowego świata , był on mniejszą istotą , bogiem przez małe "b" .


Jan 8:1 - 11 :

Cały Fragmęt zwyczajnie znika , zostaje wyrzucony


Dzieje Apostolskie - Werset 8:37 :

Werset zostaje wykreślony i usunięty , ponieważ Jezus Chrystus jest ukazany w nim jako jedyny sposób na ocalenie , tak więc musieli się pozbyć tego fragmętu


Jan 1:57 :

Został całkwicie usunięty ponieważ Jezus w tym tekście jest częścią bóstwa , dlatego tekst po prostu zniknoł