Benio123o pl Wiki
Advertisement

Nienależy przyjmować przekładu New International Version , jako nic więcej niż wypaczenie , odchylenie , fałszerstwo i oszustwo . Nowy przekład między narodowy to w zasadzie to samo co Biblia Jezuicka , katolicka , zmiany są na tej samej zasadzie , są też łudząco do siebie podbnę i różnią się jedynie szczegułami zaś cel pozstaje dla nich ten sam - dyskredytacja Bibli .


1 Piotra 1:22

Biblia Króla Jakuba ( KJV ) :

Oczyszczając dusze wasze w posłuszeństwie prawdy przez ducha świętego ku nieobłudnej braterskiej miłości , z czystego serca jedni drugich miłujcie uprzejmie .

NIV :

Teraz gdy się oczyściliście poprzez posłuszeństwo prawdzie , miejcie szczerą miłość dla braci swoich , głęboko z całego serca miłujcie jedni drugich .

- Zmiana polega na tym że usunięta została przyczyna naszej miłości którą jest duch święty , na rzecz mocy pochodzącej z nas samych .


2 Tymoteusz 4:1

KJV :

Ja zatem zaklinam cię przed Bogiem i panem Jezusem Chrystusem który będzie sądzić żywych i umarłych , w czasie jego przyjścia .

NIV :

Ja zatem zaklinam cię przed Bogiem i panem Jezusem Chrystusem który będzie sądzić żywych i umarłych , w świetle przyjścia jego .

- Zmiana jest bardzo szczegułowa ale sprawia że nie wiemy przez nią kiedy przychodzi Jezus


Hebrajczyków 7:21

KJV :

Gdyż ci stali się kapłanami bez przysięgi , a ten z przysięgą przez tego który rzekł do niego : Pan przysiągł i nie będzie żałował , tyś jest kapłanem na zawsze według porządku Mehizedeka .

NIV :

Gdyż ci stali się kapłanami bez przysięgi , a ten z przysięgą przez tego który rzekł do niego : Ty jesteś kapłanem na zawsze .

- Jezus tutaj nie zostaje ukazany jako najwiękrzy kapałan


Jan 5:39

KJV :

Badajcie pisma gdyż myślicie że w nich macie życie wieczne .

NIV :

Pilnie badacie pisma bo myślicie że przez nie macie życie wieczne .

- Ta zmiana została zaprojektowana tak by uderzyć w sens protestantyzmu , gdyż nakaz badania Pism został zmieniony tracąc sens zdania


Jan 2:11

KJV :

Ten początek cudów uczynił Jezus w kanie Galilejskiej

NIV :

Ten początek cudownych znaków uczynił Jezus w kanie Galilejskiej

- Zmiana degraduje Jezusa do poziomu magika a nie czyniącego cudy Boga


Mateusz 18:2,3

KJV :

A Jezus rzekł : Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jako dzieci

NIV :

A Jezus rzekł : Jeżeli się nie zmienicie i nie staniecie się jak małe dzieci

- Sens zdanai został zniszczony , termin przemiana rodzi komplikacje


2 Samuela 23:5

KJV :

A chodź nie taki jest dom mój przed bogiem

NIV :

Czy mój dom nie jest z Bogiem ?


Ozeasz 11:12

KJV :

Lecz Juda nadal panuje z Bogiem i ze świętymi jest wierny

NIV : A Juda jest nieposłuszny Bogu , nawet przeciwko wiernemu świętemu

- Bóg powiedział " Efraim mnie opuściół , Izrael mnie opuścił , lecz Juda jest ze mną , spodobało się szatanowi powiedzieć tutaj że wszyscy byli przeciwko Bogu


Mateusz 25:13

KJV :

Baczcie gdyż nie znacie ani dnia ani godziny kiedy przyjdzie syn człowieczy

NIV :

Baczcie gdyż nie znacie ani dnia ani godziny


Mateusz 24:36

KJV :

Ale o tym dniu i godzinie nie wie żaden człowiek , ani Aniołowie w niebie , lecz tylko mój ojciec

NIV :

A o tym dniu i godzienie nikt nie wie . Ani Aniołowie w niebie , ani Syn , tylko sam Ojciec


Marek 2:17

KJV :

Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych , ale grzesznych do pokuty

NIV :

Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych , lecz grzeszników


Marek 10:21

KJV :

Przyjdź , weś krzyż i podążaj za mną

NIV :

Potem przyjdź i podążaj za mną


Marek 10:24

KJV :

Dzieci , jak trudno jest wejść tym którzy pokładają zaufanie w bogactwach wejść do królestwa Bożego !

NIV :

Jak trudno jest bogaczą wejść do królestwa Bożego !


Łukasz 4:4

KJV :

I Jezus odpowiedział mu mówiąc " Napisano , iż nie samym chlebem żyć będzie człowiek , ale każdym słowem bożym "

NIV :

A Jezus mu odpowiedział " Napisano , nie samym chlebem żyje człowiek "


Objawienie 14:5

KJV :

A w ustach ich nie znalazła się zdrada , albowiem są bez winy przed tronem bożym .

NIV :

A usta ich nigdy nie splamiły się kłamstwem , są nienaganni .


Objawienie 22:14

KJV :

Błogosławieni którzy czynia przykazania jego aby mieli prawo do drzewa życia .

NIV :

Błogosławieni którzy piorą swe szaty ...


.

Advertisement