Benio123o pl Wiki
Advertisement

Przekład ten jest zwiedzeniem złego , oparty na rzekomym Manuskrypcie Synajskim , oraz prac fałszerzy i Katolickich Agentów infiltrujacych Protestantów - Wescota i Hortha , będącymi okultysami .

Revise Standard Verion

Revise Standard Verion

Przekład Revised Standard Veriosn , jawnie przyznaje , co jest napisane w nim samym na okładce , że jest przekładem Ekumenicznym do studiowania .

Przekład został utwierdzony na fałszerstwach mających zniszczyć wiarygodność Biblii oraz przektałcić jej doktryny tak , aby był dopasowane do katolicyzmu , pozbywając się Wersetów z Tekstu Przyjętego .

Przekład ten dostał oficjalne poparcie ze strony Kościoła Rzymsko Katolickiego . Bruce M. Metzger osobiście pojechał do Watykanu i podczas prywatnej augiencji , podarował jej emgzlentlarz Papieżowi Janowi Pawłowi II .

Mecker współpracował z Jezuitą Carlo Martini w komitecie wydawniczym nowego Greckiego Testamętu , a potem z innym Jezuitą George MacRae w komitedzie wydawniczym New Revise Standard Verision . Mecker udał się również wcześniej do Watykanu , by odbyć spotkanie z Papieżem Janem Paweł VI w roku 1973 . Przy tej okazji on i kilku innych , podarowali Papieżowi egzemtlarz " Revised Standard Version Comon Biblie " .

Bruce Metzger napisał że :

" Papież przyjoł ten egzemtlarz jako znaczący krok w pogłębianiu ekumenicznych relacji współpracy między Kościołami . "

- " English Translations of the Bible , Today and Tomorrow " , Bruce M. Metzger

Common Biblie została później określona przez Protestanta Doktora Jana Paislyego jako Biblia antychrysta w Broszure na jej temat wydanej przez Paislyego " Biblia Antychryta " w 1973 roku .

" Metzgerowi chodziło o promowanie Ekumenizmu , przynajmniej między Katolikami , Protestantami i Greckim Prawosławiem . Tak to był zdecydowanie jego cel , nie robił z tego żadnej tajemnicy , chciał stworzyć zunifikowaną , międzywyznaniową Biblię , którą mógłby używać każdy . Oto mu chodziło , mimo że jego zdaniem , księga Jonasza jest baśnią , a księge Izajasza pisało dwóch lub trzech różnych ludzi . Metzger nie wierzył nawet że Paweł napisał oba listy do Tymoteusza i List do Tytusa . I ten gość tłumaczy Biblie nie wierząc w jej natchnienie , a jego celem jest stworzenie czegoś co było by do przyjęcia dla wszystkich większych denominacji - Protestantów , Babtystów , Katolików i Prawosławnych . "

- Doktor Ronald Cook

Bruce M. Metzger zdobył tak dużą popularność , że po jego śmierci w 2007 jeden z jego uczniów , John Piper w " Osobistym Chołdzie " , napisał :

" U szczytu kariery doktor Metzger był największym autorytetem w dziedzinie krytyki tesktu nowego testamentu w anglojęzycznym świecie . "

- " Personal Tribute to Bruce Manning Metzger " , John Piper

Doctor James White , obrońca fałszywerstwa Tekstu Krytycznego , zapytany o przyczyny akceptacji zifiltrowanego świata Protestanckiego przez Jezuickich Agentów , tekstu krytycznego , według którego Mojżesz nie jest Autorem przypisywanych mu ksiąg , odpowiedział :

" Taki sam pogląd ma dziś około 80 % Biblistów , tak jest - to nie samowite . Dlatego właśnie nie koniecznie zatrudniamy tych ludzi i ciesze się że byłem w seminarium Fullera , gdzie mogłem o tym mówić . Jesteśmy w mniejszości w środkowisku Biblistów , jeśli wierzymy w Autorstwo Mojżesza - ja tego będę bronił . Powinniśmy stale tego bronić . Ale w tym nie ma nic niezwykłego , to było by nawet szokujące gdyby nasz pogląd dominował obecnie . Niestety jako Konserwatyści oddaliśmy pole Liberałą w dziedzinie Starego Testamentu już dawno temu . I dopiero od niedawna je odzyskujemy . Prawie żaden komentarz wydany przez ostatnie 50 lat , mający jakąś pozycję naukową , choćby w minimalnym stopniu , nie bierzę pod uwagę , alternatywnych teorii na temat autorstwa Mojżesza . Natomiast zdecydowana więkrzość zaczyna od założenia że jeśli istniał ktoś taki jak Mojżesz , to może , miał co kol wiek wspólnego z trzonem nauczania w tych księgach , ale większość dokumętów została napisana , na długo po wydaniu przez zupełnie innych ludzi . Zatem poglądy Metzgera są zgodne z szkołą z jekiej się wywodził ."

- Doktor James WhiteZmiany Których Dopuścił się przekład Revised Standard Version :

Mateusz 5:44

RSV :

A ja wam powiadam : Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych którzy was prześladują

KJV :

Ale ja wam powiadam : Miłujcie nieprzyjaciół waszych , błogosławcie tym którzy was przeklinają , dobrze czyńcie tym którzy was nienawidzą i módlcie się za tymi którzy wam złośliwość wyrządzają i prześladują was


Mateusz 18:11

RSV :

Zniknoł , został w całości wyrzucony

KJV :

Przyszedł bowiem syn człowieczy aby zbawić to co zginęło


Mateusz 20:16

RSV :

Więc ostatni będą pierwszymi a pierwsi ostatnimi

KJV :

Tak ostatni będą pierwszymi , a pierwsi ostatnimi , gdyż wielu jest wezwanych ale mało wybranych


Mateusz 25:13

RSV :

Baczcie gdyż nie znacie ani dnia ani godziny

KJV :

Baczcie gdyż nie znacie ani dnia ani godziny kiedy przyjdzie syn człowieczy


Marek 2:17

RSV :

Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych , lecz grzeszników

KJV :

Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych , ale grzesznych do pokuty


Marek 6:11

RSV :

A wtórym kol wiek miejscu was nie przyjmą albo was nie wysłuchają , wychodząc strząśnijcie pył z waszych stóp na świadectwo przeciwko nim

KJV :

A którzy kol wiek by was nie przyjęli lub niewysłuchani , wyszedłszy stamtąd otrząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo im . Zaprawdę powiadam wam , lżej będzie Sodomie i Gomorze w dzień sądny niż miastu temu .


Marek 10:21

RSV :

I przyjdź , podążaj za mną

KJV : Przyjdź , weź krzyż i podążaj za mną


Marek 10:24

RSV :

Dzieci , jak ciężko jest wejść do królestwa Bożego !

KJV :

Dzieci , jak trudno jest wejść tym którzy pokładają zaufanie w bogactwach wejść do królestwa Bożego !


Łukasz 2:14

RSV :

Chwała Bogu na wysokościach , a na ziemi pokój ludziom w których ma upodobanie

KJV :

Chwała na wysokościach Bogu a na ziemi pokój , w ludziach dobre upodobanie


Łukasz 4:4

RSV :

I odpowiedział mu Jezus " Napisano , Nie samym chlebem żyje człowiek "

KJV :

I Jezus odpowiedział mu mówiąc " Napisano , iż nie samym chlebem żyć będzie człowiek , ale każdym słowem bożym "


Łukasz 22:43 , 44

RSV :

Zniknęły , cały tekst został wyrzucony

KJV :

I ukazał mu się anioł z nieba posilający go , Ale cierpiąc katusze gorliwie modlił się a pot jego jako krople krwi ściekające na ziemie


1 Koryntian 10:28

RSV :

A gdyby ktoś powiedział wam " to było złożone na ofiarę " , nie jedzcie tego ze względu na tego który was ostrzegł i z uwagi na sumienie .

KJV :

A gdyby wam ktoś powiedział " to jest złożone w ofierze bałwaną " , nie jedzcie ze względu na tego który to oznajmił i ze względu na sumienie , albowiem pańska jest ziemia i wszystko co ją napełnia .


Apokalipsa 14:5

RSV :

A w ustach ich kłamstwa nie znalezione , są niesplamieni .

KJV :

A w ustach ich nie znalazła się zdrada , albowiem są bez winy przed tronem bożym .


Objawienie 22:14

RSV :

Błogosławieni którzy piorą swe szaty ...

KJV :

Błogosławieni którzy czynia przykazania jego aby mieli prawo do drzewa życia .

Advertisement