Benio123o pl Wiki
Advertisement

Obserwowana od początku istnienia człowieka zmienność wewnątrzgatunkowa, od niedawna jako propaganda i indoktrynacja nazwana została terminem Mikroewolucji, zadziwiającym faktem jest to, że nie ma nic wspólnego z Ewolucją, a więc nazwano ją tak aby wprowadzić ludzi w błąd. Zmienność wewnątrzgatunkowa jest faktem.

" Dobór Naturalny może mieć stabilizujący efekt , ale nie powoduje powstawania nowych gatunków . To nie jest twórcza siła jak wielu sugeruje . "

- Daniel Brooks " A downward Slope to Greater Diversity " , Science , vol 217 , 24 Wrzesień , 1982 , strona 1240

" Dobór Naturalny może operować wyłącznie na biologicznych cechach , które już istnieją ; nie moga tworzyć cech w celu zaspokojenia potrzeb adaptacyjnych . "

- Parasitology , 6ta ed , Lea i Febiger , strona 516

Przypuszczenie że oko mogło powstać drogą doboru naturalnego , wydaje się uczciwie , dość absurdalne "

- Karo Darwin 1859 , O pochodzeniu gatunków , strona 217

Co się tyczy Naturalnej Selekcji , jest możliwe jedynie , aby oceniała ona gotowy produkt , poprzez eliminacje osobników którzy są słabsi od silniejszych , nie ma ona jednak wpływu na proces powstawania organizmów i ich rzekomej Ewolucji .

Advertisement