Benio123o pl Wiki
Advertisement

Zofia Nosko "Centuria" - Rzymsko Katolicka mistyczka twierdząca że otrzymywała objawienia od Boga.

Advertisement