Benio123o pl Wiki
Advertisement
Grota 4 z Qumran.

Grota 4 z Qumran.

Fragment znalezionych rękopisów Qumran

Fragment rękopisów z Qumran

Zwoje z Qumran - Zwoje odnalezione w grotach blisko Qumran w Izraelu w latach 1947-1956, nazywa się je rękopisami z nad morza martwego, zwoje są datowane na I i II wiek przed Chrystusem i I wiek po Chrystusie, stanowią kopie starego testamentu. Sam jeden rękopis 1QIsa posiada niemal cały odpis księgi Izajasza. 

Do roku 1947 przed odkryciem zwojów z Qumran najstarszym egzemplarzem starego testamentu był kodeks Leningradzki, księga zapisana w roku 1008 w języku hebrajskim.

Starszy odpis księgi Izajasza zawarty w Qumran jest identyczny z zapisem zawartym po hebrajsku w kodeksie Leningradzkim.

Kopiści żydowscy przepisując zwoje starego testamentu nie mogli w świętym tekście popełnić ani jednej niedbałości czy błędu w czasie przepisywania, jeżeli chodź jeden błąd miał miejsce, wówczas kopiści musieli zniszczyć cały swój zwój niezależnie od etapu na którym się znajdował i rozpocząć pracę od początku. Przepisanie ręczne zwoju starego testamentu wymaga czasu około 3 lat.

Advertisement